Hotline hỗ trợ

0243.6763239

Nội dung Ngày đăng Lượt xem
Thông báo tuyển dụng viên chức đợt 1 năm 2023 2023-04-18 15:59:47 407
LỄ KÝ THỎA ƯỚC HỢP TÁC VỚI HIỆP HỘI NĂNG LƯỢNG KHÔNG BIÊN GIỚI (ESF) 2018-06-28 00:00:00 2264
Quyết định về việc phê duyệt Quy chế Tổ chức và hoạt động của Trường Trung cấp nghề Cơ khí xây dựng 2021-04-07 14:41:13 568
Quyết định về việc Ban hành Quy chế công tác học sinh của Trường Trung cấp nghề Cơ khí xây dựng 2021-04-07 14:42:25 555
Quyết định về việc Ban hành Quy chế đào tạo theo niên chế, kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp trình độ trung cấp của Trường Trung cấp nghề Cơ khí xây dựng 2021-04-07 14:45:55 485
Quyết định về việc Ban hành Quy chế in, quản lý, cấp phát bằng tốt nghiệp trung cấp, chứng chỉ sơ cấp của Trường Trung cấp nghề Cơ khí xây dựng 2021-04-07 14:46:25 485
Quyết định về việc Ban hành Quy chế xét, cấp học bổng khuyến khích học tập đối với học sinh hệ trung cấp của Trường Trung cấp nghề Cơ khí xây dựng 2021-04-07 14:46:49 700
Quyết định về việc Ban hành Quy định thôi học, xóa tên, tạm đình chỉ học tập đối với học sinh của Trường Trung cấp nghề Cơ khí xây dựng 2021-04-07 14:47:19 728
Quyết định về việc Ban hành Quy chế đào tạo trình độ sơ cấp của Trường Trung cấp nghề Cơ khí xây dựng 2021-04-07 14:47:41 791
Quyết định về việc Ban hành chuẩn đầu ra các nghề đào tạo trình độ trung cấp của Trường Trung cấp nghề Cơ khí xây dựng 2021-04-07 14:48:03 638
Kế hoạch: Tuyên truyền bảo vệ chủ quyền và phát triển bền vững biển, đảo Việt Nam năm 2020 2020-05-08 00:00:00 1309
Kế hoạch: Phòng, chốngng khủng bố của Trường Trung cấp nghề Cơ khí xây dựng. 2020-05-08 00:00:00 1538
Chương trình hành động: Thực hiện công tác phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm và phòng, chống AIDS năm 2020 2020-05-08 00:00:00 1600
Bộ câu hỏi cuộc thi: Tuyền truyền về chủ quyền biển, đảo Việt Nam năm 2020 2020-05-08 00:00:00 1481
Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tội phạm năm 2020 2020-05-07 00:00:00 1100
Kế hoạch thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2020 2020-04-29 00:00:00 1288
Quyết định về việc ban hành Quy chế dân chủ cơ sở tại Trường trung cấp nghề Cơ khí xây dựng 2020-04-23 00:00:00 1310
Kế hoạch và đề cương Tuyên truyền kỷ niệm 130 năm ngày sinh chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2020) 2020-04-23 00:00:00 1273
Bài tuyên truyền Ngày sách Việt Nam năm 2020- Đơn vị: Trường Trung cấp nghề Cơ khí xây dựng 2020-04-23 00:00:00 1400
Nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp: Giải pháp nào là đột phá? 2019-06-14 00:00:00 1819
Mô hình 9+: Hướng mở cho học sinh tốt nghiệp THCS học lên Cao đẳng 2019-06-14 00:00:00 1847
Tiết kiệm 7 năm thanh xuân, các bạn trẻ hứng thú với Giáo dục 9+ 2019-06-05 00:00:00 1908
Hội thi thiết bị đào tạo tự làm TP Hà Nội năm 2019 2019-05-31 00:00:00 1750
27,8% thí sinh không xét tuyển ĐH: phải chăng giáo dục nghề nghiệp đang có nhiều sức hút 2019-05-31 00:00:00 1799

VIDEO TRƯỜNG MỚI

  • Đang trực tuyến5
  • Hôm qua37
  • Hôm nay24
  • Tổng số19.930