Hotline hỗ trợ

0243.6763239

Nội dung Ngày đăng Lượt xem
Thông báo tuyển dụng viên chức đợt 1 năm 2023 2023-04-18 15:59:47 289
Quyết định về việc Ban hành chuẩn đầu ra các nghề đào tạo trình độ trung cấp của Trường Trung cấp nghề Cơ khí xây dựng 2021-04-07 14:48:03 563
Quyết định về việc Ban hành Quy chế đào tạo trình độ sơ cấp của Trường Trung cấp nghề Cơ khí xây dựng 2021-04-07 14:47:41 736
Quyết định về việc Ban hành Quy định thôi học, xóa tên, tạm đình chỉ học tập đối với học sinh của Trường Trung cấp nghề Cơ khí xây dựng 2021-04-07 14:47:19 677
Quyết định về việc Ban hành Quy chế xét, cấp học bổng khuyến khích học tập đối với học sinh hệ trung cấp của Trường Trung cấp nghề Cơ khí xây dựng 2021-04-07 14:46:49 652
Quyết định về việc Ban hành Quy chế in, quản lý, cấp phát bằng tốt nghiệp trung cấp, chứng chỉ sơ cấp của Trường Trung cấp nghề Cơ khí xây dựng 2021-04-07 14:46:25 437
Quyết định về việc Ban hành Quy chế đào tạo theo niên chế, kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp trình độ trung cấp của Trường Trung cấp nghề Cơ khí xây dựng 2021-04-07 14:45:55 442
Quyết định về việc Ban hành Quy chế công tác học sinh của Trường Trung cấp nghề Cơ khí xây dựng 2021-04-07 14:42:25 507
Quyết định về việc phê duyệt Quy chế Tổ chức và hoạt động của Trường Trung cấp nghề Cơ khí xây dựng 2021-04-07 14:41:13 519
Kế hoạch: Tuyên truyền bảo vệ chủ quyền và phát triển bền vững biển, đảo Việt Nam năm 2020 2020-05-08 00:00:00 1271
Kế hoạch: Phòng, chốngng khủng bố của Trường Trung cấp nghề Cơ khí xây dựng. 2020-05-08 00:00:00 1494
Chương trình hành động: Thực hiện công tác phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm và phòng, chống AIDS năm 2020 2020-05-08 00:00:00 1554
Bộ câu hỏi cuộc thi: Tuyền truyền về chủ quyền biển, đảo Việt Nam năm 2020 2020-05-08 00:00:00 1432
Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tội phạm năm 2020 2020-05-07 00:00:00 1071
Kế hoạch thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2020 2020-04-29 00:00:00 1244
Quyết định về việc ban hành Quy chế dân chủ cơ sở tại Trường trung cấp nghề Cơ khí xây dựng 2020-04-23 00:00:00 1263
Kế hoạch và đề cương Tuyên truyền kỷ niệm 130 năm ngày sinh chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2020) 2020-04-23 00:00:00 1232
Bài tuyên truyền Ngày sách Việt Nam năm 2020- Đơn vị: Trường Trung cấp nghề Cơ khí xây dựng 2020-04-23 00:00:00 1343
Nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp: Giải pháp nào là đột phá? 2019-06-14 00:00:00 1782
Mô hình 9+: Hướng mở cho học sinh tốt nghiệp THCS học lên Cao đẳng 2019-06-14 00:00:00 1807
Tiết kiệm 7 năm thanh xuân, các bạn trẻ hứng thú với Giáo dục 9+ 2019-06-05 00:00:00 1866
Hội thi thiết bị đào tạo tự làm TP Hà Nội năm 2019 2019-05-31 00:00:00 1716
27,8% thí sinh không xét tuyển ĐH: phải chăng giáo dục nghề nghiệp đang có nhiều sức hút 2019-05-31 00:00:00 1761
Đổi mới sáng tạo phải bắt đầu từ nhận thức,tư duy 2019-04-23 00:00:00 1867

VIDEO TRƯỜNG MỚI

  • Đang trực tuyến2
  • Hôm qua56
  • Hôm nay37
  • Tổng số15.360