Hotline hỗ trợ

0243.6763239

Khoa Cơ Khí

Tập thể giáo viên Khoa Cơ khí

  1. Chức năng, nhiệm vụ

Chức năng:

- Khoa là một đơn vị cơ sở thuộc trường tổ chức, quản lý toàn bộ giáo viên, HS và CSVC thuộc khoa để thực hiện quá trình đào tạo theo kế hoạch, nội dung chương trình đào tạo của ngành học, đảm bảo chất lượng theo mục tiêu đã công khai.

- Tổ chức công tác nghiên cứu khoa học, thực nghiệm và lao động sản xuất.

Nhiệm vụ:

- Tổ chức công tác nghiên cứu khoa học, thực nghiệm và lao động sản xuất.

- Lập kế hoạch giáo dục đào tạo, tiến độ giảng dạy, công tác giáo viên, xây dựng cơ sở vật chất.

- Tổ chức thực hiện quá trình giáo dục đào tạo theo kế hoạch đã được duyệt

- Tổ chức kiểm tra công tác giảng dạy của giáo viên và học tập của HS theo qui chế.

- Tổng hợp số liệu, phân tích chất lượng đào tạo, đề ra biện pháp thiết thực để nâng cao chất lượng đào tạo.

- Tổ chức công tác NCKH, sáng kiến cải tiến; áp dụng các tiến bộ khoa học giáo dục và thực tiễn khoa học Công nghệ của ngành vào công tác giảng dạy học tập. Động viên giáo viên tham gia các đề tài NCKH và nâng cao trình độ.

- Quản lý cơ sở vật chất thực tập như : Phòng thí nghiệm, phòng học chuyên dùng, phòng học, xưởng... Khai thác triệt để CSVC hiện có phục vụ cho giảng dạy học tập thực nghiệm khoa học và lao động sản xuất.

- Tổ chức biên soạn chương trình môn học, giáo trình, tài liệu giảng dạy, hướng dẫn thí nghiệm, thực hành, bài tập và cải tiến phương pháp giảng dạy, học tập.

- Thực hiện các công việc kiểm định chất lượng.

- Tổ chức báo cáo sáng kiến, cải tiến, học thuật trong Khoa về nghiệp vụ giảng dạy, chuyên môn.

- Xây dựng kế hoạch hội giảng, dự giờ, bồi dưỡng, kèm cặp giáo viên mới hàng năm  - Tổ chức thi kiểm tra, đánh giá, phân tích chất lượng học tập của HS.

- Công tác quản lý và giáo dục học sinh :

     + Quản lý HS các lớp về các hoạt động học tập, rèn luyện và sinh hoạt.

     + Phối hợp với phòng CTHS, Đoàn TN Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức thực hiện kế hoạch giáo dục trong năm học.

     + Phân công giáo viên chủ nhiệm, chỉ đạo, kiểm tra, đánh giá phân loại giáo viên chủ nhiệm, chỉ đạo bầu cán bộ lớp, hướng dẫn các lớp xây dựng và thực hiện chương trình hành động trong tháng học kỳ, năm học. Bồi dưỡng cán bộ lớp, theo dõi hoạt động, đề nghị khen thưởng hoặc phê bình các lớp, cán bộ lớp, chỉ đạo thành lập tự quản học sinh .

     + Tổng hợp các vấn đề quản lý học sinh, sinh viên của Khoa đảm bảo phát huy quyền dân chủ của học sinh. Chỉ đạo các bộ môn thực hiện giáo dục HS theo đặc thù và truyền thống ngành nghề, tổ chức kiểm tra việc thực hiện nội qui của học sinh.

     + Đề nghị nhà trường cho học sinh nghỉ theo chế độ, tổng hợp hồ sơ của học sinh chuyển phòng CTHS báo cáo Hiệu trưởng những HS xin thôi học, tiếp nhận lại, vi phạm kỷ luật.

     + Tổ chức phân loại học tập, rèn luyện của học sinh .

     + Giải quyết những vấn đề quản lý HS theo phân cấp của trường.

- Công tác thi đua :

     + Tổ chức đăng ký thi đua theo năm học, đánh giá kết quả thực hiện thi đua đã đề ra, đề nghị khen thưởng các danh hiệu thi đua đối với tập thể, cá nhân.

     + Tổ chức hoạt động phong trào văn thể trong Khoa và tham gia các phong trào văn thể của trường để nâng cao đời sống tinh thần cho học sinh, góp phần vào việc nâng cao chất lượng đào tạo toàn diện.

* Đào tạo nghề

    - Hệ Trung Cấp:

      + Cắt gọt kim loại.

      + Nguội lắp ráp cơ khí.

      + Công nghệ ô tô

    - Hệ Sơ cấp:

      + Cắt gọt kim loại: Tiện, Phay, Bào, Khoan, Tiện CNC, Phay CNC.

      + Nguội lắp ráp cơ khí: Nguội lắp ráp, Nguội sửa chữa.

      + Công nghệ ô tô: Sửa chữa ô tô

      + Vận hành máy xây dựng.

  1. Cơ cấu tổ chức

TT

Họ và tên

Chức vụ

Trình độ

Điện thoại

Ghi chú

1

Đỗ Tuấn Nghĩa

Trưởng khoa

Thạc sĩ

0968081973 0965065797

 

2

Nguyễn Thị Ngọc Bích

Giáo viên

Thạc sĩ

0983012797

 

 

3

Đặng Ngọc Cương

Giáo viên

Thạc sĩ

0975502689

 

 

  1. Thành tích thi đua, khen thưởng

Tập thể giáo viên Khoa Cơ khí liên tục trong nhiều năm liền được nhận các Giấy khen của Bộ Xây dựng  và Nhà trường ... về phong trào thi đua dạy tốt học tốt.

            - Bộ trưởng Bộ xây dựng tặng bằng khen Khoa Cơ khí “Đã có thành tích xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch công tác năm 2015”, quyết định số 704/QĐ-BXD ngày 15/7/2016.

            - Bộ trưởng Bộ xây dựng tặng Tập thể lao động xuất sắc Khoa Cơ khí “Đã có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong công tác năm 2015” quyết định số 705/QĐ-BXD ngày 15/7/2016.

            - Thành tích giáo viên:

     + 03 Giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp thành phố.

     + 02 Giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp Bộ xây dựng.

  1. Địa chỉ liên hệ

- Email: dotuannghia@cmtc.edu.vn - dotuannghiack@gmail.com

 

Viết bình luận:

VIDEO TRƯỜNG MỚI

  • Đang trực tuyến2
  • Hôm qua38
  • Hôm nay13
  • Tổng số21.410