Hotline hỗ trợ

0243.6763239

LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ CƠ KHÍ XÂY DỰNG

          I. Quyết định ngày thành lập Trường

          Quyết định 04/1999/QĐ – BXD ngày 18/01/1999 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng v/v: Nâng cấp Trung tâm đào tạo thành Trường Công nhân kỹ thuật Cơ khí xây dựng.

          Quyết định 1532/QĐ – BXD ngày 07/11/2006 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng v/v: Thành lập Trường Trung cấp nghề Cơ khí xây dựng trên cơ sở Trường Công nhân kỹ thuật Cơ khí xây dựng thuộc Tổng Công ty Cơ khí xây dựng.

          Quyết định số 546/QĐ – BXD ngày 16/5/2014 của Bộ trưởng Bộ xây dựng về việc tiếp nhận Trường Trung cấp nghề Cơ khí xây dựng thuộc Tổng Công ty Cơ khí xây dựng về trực thuộc Bộ xây dựng.

            II. Các đồng chí lãnh đạo qua các thời kỳ

TT

Họ và tên

Chức vụ

Thời kỳ

1

Bùi Quang Tú

Hiệu trưởng

01/1999 – 10/2002

2

Nguyễn Chu Đức

Hiệu trưởng

11/2002 – 7/2008

3

Bùi Thái Hoàng

Hiệu trưởng

8/2008 – 5/2010

4

Nguyễn Trần Long

Hiệu trưởng

6/2010 - 01/2020

5

Phạm Văn Tự

Hiệu trưởng

02/2020 đến nay

          III. Quá trình xây dựng phát triển của Trường

          Trường Trung cấp nghề Cơ khí xây dựng có trụ sở tại số 73 đường Cổ Bi, xã Cổ Bi, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Xây dựng, thực hiện các chức năng: Đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực có trình độ trung cấp công nghệ kỹ thuật; sư phạm dạy nghề và các trình độ thấp hơn theo quy định của pháp luật; nghiên cứu khoa học - công nghệ, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật phục vụ đào tạo, sản xuất kinh doanh của ngành Xây dựng và yêu cầu phát triển kinh tế xã hội.

          Ngày đầu mới thành lập Trường chỉ có 07 cán bộ công nhân viên đồng thời cũng là giáo viên, ngoài công việc giảng dạy còn phải kiêm nhiệm thêm các công việc khác. Cơ sở vật chất của trường chưa có, từ phòng học, xưởng thực hành, các phương tiện cho thực hành đều phải đi thuê. Nghề đào tạo ban đầu chỉ có 02 nghề là hàn và nguội.

          Đến năm 2001 trường đã đào tạo 4 nghề: Hàn, nguội, điện công nghiệp và dân dụng, gia công cơ khí. Số thiết bị, đặc biệt là một số thiết bị tiên tiến như máy hàn MAG, TIG, máy tiện CNC, bảng thực hành điện hiện đại … cũng được mua sắm, trang bị thêm.

          Năm 2003 Trường đã được Bộ Xây dựng và Tổng Công ty Cơ khí Xây dựng quan tâm và đầu tư xây dựng cơ sở mới trên tổng diện tích dất 6182 m2 và đã đi vào hoạt động bao gồm 5 khối nhà: Khối Hiệu bộ, khối Giảng đường, khối Ký túc xá, khối Nhà ăn, khối Nhà xưởng cơ sở hạ tầng hiện tại đủ đáp ứng cho 1000 học sinh dài hạn theo học thường xuyên, chấm dứt tình trạng đi thuê.

          Đây chính là bước ngoặc lớn, tạo đà cho sự phát triển của nhà Trường trong giai đoạn tiếp theo và chính từ sự đầu tư này, mà nhà trường trong các năm từ 2003 trở lại đây đã đạt được nhiều thành tích trong hoạt động.

          Ngày 30 tháng 7 năm 2008 Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Công ty cơ khí xây dựng ra quyết định 163/QĐ – HĐQT về việc “Sắp xếp các đơn vị trực thuộc Tổng Công ty cơ khí xây dựng”, cơ cấu tổ chức bộ máy củaTrường Trung cấp nghề cơ khí xây dựng được sắp xếp lại trên cơ sở 04 đơn vị trực thuộc: Cơ quan Trường, Viện nghiên cứu và phát triển cơ khí xây dựng, Trung tâm Xuất nhập khẩu, Công ty xây lắp và dịch vụ kỹ thuật (Coma 15).

          Sau 2 năm hoạt động mô hình bộc lộ một số hạn chế đối với các đơn vị sản xuất kinh doanh. Do đó, năm 2010 Tổng Công ty quyết định tách 02 đơn vị: Coma 15, Trung tâm Xuất nhập khẩu ra khỏi trường, Nhà trường đã khẩn trương ổn định cơ cấu tổ chức và tập trung vào nhiệm vụ chính của Nhà trường đó là công tác đào tạo. 

          Ngày 16/5/2014 Bộ Xây dựng có Quyết định số về việc tiếp nhận Trường Trung cấp nghề Cơ khí xây dựng thuộc Tổng Công ty Cơ khí xây dựng về trực thuộc Bộ xây dựng.

           IV. Kết quả đào tạo của Trường qua các năm:

          1. Nghề đào tạo: Theo Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp số 46/GCNĐKHĐ-SLĐTBXH ngày 14/7/2017 và Giấy chứng nhận đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp số 46a/2017/GCNĐKHĐ-SLĐTBXH ngày 05/8/2020

           - Hệ trung cấp nghề gồm 10 nghề: Kế toán danh nghiệp; Cắt gọt kim loại; Hàn; Nguội lắp ráp cơ khí; Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí; Điện tử công nghiệp; Điện dân dụng; Điện công nghiệp; May thời trang; Công nghệ ô tô.

            - Hệ sơ cấp nghề gồm 30 nghề: Hàn điện; Hàn MAG/MIG; Hàn TIG; Hàn tự động; Hàn hơi; Hàn áp lực; Tiện; Phay; Bào; Khoan; Tiện CNC; Phay CNC; Điện dân dụng và công nghiệp; Điện tử; Điện lạnh; Nguội sửa chữa; Gò; Đúc; Sửa chữa vận hành máy xây dựng; Vận hành cần trục, cổng trục có tải trọng đến 10 tấn; Vận hành máy khoan cọc nhồi; Vận hành máy đóng cọc; Vận hành máy ủi; Vận hành máy san; Vận hành máy xúc; Vận hành trạm trộn, máy bơm bê tông; Vận hành máy nâng hàng; Nề hoàn thiện; Cấp thoát nước; Sửa chữa ô tô.

           2. Số liệu đào tạo:

 

Năm

Hệ trung cấp

Hệ sơ cấp

Ngắn hạn dưới ba tháng

Có mặt đầu năm

Tuyển mới

Tốt nghiệp

1999

0

118

0

50

200

2000

112

214

0

85

240

2001

326

301

112

125

175

2002

515

316

189

95

105

2003

617

408

270

150

60

2004

724

525

281

42

128

2005

933

405

384

186

114

2006

930

265

427

47

203

2007

670

314

285

169

131

2008

579

302

203

172

129

2009

616

325

164

38

110

2010

627

241

188

134

140

2011

566

315

152

258

150

2012

556

369

111

72

383

2013

684

355

31

150

558

2014

724

415

113

97

540

2015

770

504

143

116

560

2016

919

348

133

177

290

2017

888

343

173

123

350

2018

727

305

345

235

280

2019

799

335

230

92

550

2020

802

359

234

98

180

2021

866

506

256

22

109

2022

1072

448

294

56

227

9/2023

1173

365

358

15

60

      V. Khen thưởng của tập thể, cá nhân

      1. Cá nhân

     - Bằng khen của BCH Công đoàn Xây dựng Việt Nam: 50 người 

     - Bằng khen của BCH Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam: 11 người 

     - Bằng khen của Bộ Xây dựng: 24 người 

     - Chiến sĩ thi đua ngành Xây dựng: 22 người 

     - Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ: 03 người 

     - Khen thưởng trong hội giảng giáo viên – Hội thi tay nghề TP. Hà Nội: 10 người 

     - Khen thưởng giáo viên dạy giỏi ngành Xây dựng: 08 người

     - Danh hiệu Nhà giáo ưu tú: 01 người

    - Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng”: 17 người

     2. Tập thể

     - Năm 2002:

     + Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

     + Bằng khen của Công đoàn Xây dựng Việt Nam.

     - Năm 2003:

     +  Bằng khen của Thủ tướng chính phủ cho Đơn vị có nhiều thành tích trong công tác từ năm 2001 – 2003 góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội.

     + Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Xây dựng cho Đơn vị đạt danh hiệu tập thể LĐSX.

     + Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Xây dựng cho Đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ kế hoạch công tác năm 2003.

     + Bằng khen của Ban chấp hành Công đoàn Xây dựng Việt Nam.

     + Cờ thi đua của Ban chấp hành Công đoàn Xây dựng Việt Nam.

     - Năm 2004:

     + Bằng khen của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

     - Năm 2005:

     + Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

     + Bằng khen của Bộ Xây dựng cho tập thể Phòng Đào tạo.

     + Bằng chứng nhận “ Đơn vị tổ chức tốt điều kiện sống và làm việc của Công nhân viên chức Ngành Xây dựng năm 2005” của Bộ trưởng Bộ Xây dựng và Chủ tịch Công đoàn Xây dựng Việt nam.

     + Cờ Thi đua của Ban Chấp hành Công đoàn Xây dựng Việt nam.

     - Năm 2006:

     + Cờ thi đua xuất sắc năm 2006 của Bộ Xây dựng.

     + Bằng khen “Hoàn thành tốt nhiệm vụ kế hoạch công tác năm 2006” của Bộ Xây dựng.

     + Công nhận danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc năm 2006” của Bộ Xây dựng.

     + Cờ đơn vị hoạt động Công đoàn xuất sắc năm 2006 của Công đoàn Xây dựng Việt Nam.

     - Năm 2007:

     + Được tặng danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc của Bộ Xây dựng.

     + Bằng khen đơn vị có Thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động giỏi và xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh năm 2007, của BCH Tổng Liên đoàn LĐVN.

     - Năm 2008:

     + Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.           

     + Cờ thi đua xuất sắc của Công đoàn Xây dựng Việt Nam.

     - Năm 2009:

     + Bằng khen của Công đoàn xây dựng Việt Nam năm 2009.

     + Danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc năm 2009 của Bộ Xây dựng.

     - Năm 2010:

     + Bằng khen của Ban chấp hành Công đoàn xây dựng Việt Nam năm 2010.

     + Cờ thi đua xuất sắc năm 2010 của Tổng Công ty Cơ khí Xây dựng

     - Năm 2011:

     + Cờ thi đua xuất sắc của Công đoàn Xây dựng Việt Nam.

      - Năm 2012:

      + Bằng khen của Ban chấp hành Công đoàn xây dựng Việt Nam năm 2011.

      - Năm 2013:

      + Cờ thi đua xuất sắc năm 2013 của Tổng Công ty Cơ khí xây dựng

      + Bằng khen của Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam năm 2013.

      + Danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc năm 2013 của Bộ Xây dựng.

      + Giải Ba hội thi ATVSV Giỏi

     - Năm 2014:

     + Bằng khen của Ban chấp hành Công đoàn xây dựng Việt Nam năm 2014

     + Huân chương lao động hạng Ba giai đoạn từ 2009 - 2013 của Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

     - Năm 2015:

     + Cờ thi đua của Công đoàn Xây dựng Việt Nam năm 2015

     + Danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc năm 2015 của Bộ Xây dựng.

     + Bằng khen “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” của Ban chấp hành Công đoàn Xây dựng Việt Nam năm 2015

     - Năm 2016:

     + Bằng khen có sản phẩm xuất sắc lọt vào tốp 75 trong chương trình “Tự hào trí tuệ lao động Việt Nam” của Công đoàn Xây dựng Việt Nam năm 2016

     + Bằng khen của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam năm 2016

     + Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Xây dựng năm 2016.            

     + Danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc năm 2016 của Bộ Xây dựng.

     - Năm 2017:

     + Cờ thi đua của Công đoàn Xây dựng Việt Nam năm 2017

     - Năm 2018:

     + Bằng khen của Ban chấp hành Công đoàn Xây dựng Việt Nam năm 2018

     + Danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc năm 2018 của Bộ Xây dựng.

     + Cờ thi đua của Bộ Xây dựng năm 2018

     - Năm 2019:

     + Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Xây dựng năm 2019

     + Cờ thi đua của Công đoàn xây dựng Việt Nam năm 2019

      - Năm 2020:

     + Danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc năm 2020 của Bộ Xây dựng.

     + Bằng khen của Ban chấp hành Công đoàn Xây dựng Việt Nam năm 2020

      - Năm 2022:

     + Danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc năm 2022 của Bộ Xây dựng.

     + Bằng khen của Ban chấp hành Công đoàn xây dựng Việt Nam năm 2022

     - Năm 2023:

     + Danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc năm 2023 của Bộ Xây dựng.

     + Bằng khen của Ban chấp hành Công đoàn xây dựng Việt Nam năm 2023

VIDEO TRƯỜNG MỚI

  • Đang trực tuyến1
  • Hôm qua38
  • Hôm nay15
  • Tổng số21.412