Hotline hỗ trợ

0243.6763239

Hiệu trưởng
Ông Phạm Văn Tự
Thạc sĩ kỹ thuật
Chuyên ngành Kỹ thuật cơ khí
Email: vantudt@gmail.com
Điện thoại: 0243.8767.497

 

Phó Hiệu trưởng
Bà Bùi Thị Vân Anh
Cử nhân kinh tế
Chuyên ngành Quản trị kinh doanh
Email: van.anhhc@gmail.com
Điện thoại: 0912.063.305

Phó Hiệu trưởng
Ông Nguyễn Xuân Hòa
Cử nhân khoa học
Chuyên ngành Sư phạm kỹ thuật
Email: halinh2006.hd@gmail.com
Điện thoại: 0915.924.266

 

 

 

VIDEO TRƯỜNG MỚI

  • Đang trực tuyến1
  • Hôm qua30
  • Hôm nay4
  • Tổng số18.726