Hotline hỗ trợ

0243.6763239

Đoàn thanh niên

ĐOÀN THANH NIÊN

          1. Giới thiệu

          Trường Trung cấp nghề Cơ khí xây dựng hơn 20 năm thành lập. Trong suốt chặng đường xây dựng và phát triển của Nhà trường, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã luôn sát cánh cùng Ban Giám hiệu vượt qua mọi khó khăn, thử thách, động viên toàn thể Đoàn viên trong trường hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.          Bên cạnh các tổ chức trong            Nhà trường, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Trung cấp nghề Cơ khí xây dựng được thành lập và trưởng thành cùng với Nhà trường, đến nay đã được hơn 20 năm. Ngay từ những ngày đầu thành lập, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Trung cấp nghề Cơ khí xây dựng trực thuộc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Tổng Công ty Cơ khí xây dựng,mặc dù điều kiện còn nhiều thiếu thốn, nhưng dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng bộ trường; sự chỉ đạo sát sao của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Tổng Công ty Cơ khí xây dựng và sự phối hợp có hiệu quả của chính quyền các cấp trong trường, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh nhà Trường đã động viên các Đoàn viên cố gắng khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ theo chức năng của tổ chức Đoàn.

          Ngày 23/10/2020 Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Trung cấp nghề Cơ khí xây dựng đã chuyển sinh hoạt về huyện Đoàn Gia Lâm để tạo điều kiện thuận lợi cho công tác phát triển Đoàn viên cũng như để Đoàn viên thanh niên của Trường phát huy sức trẻ, nhiệt huyết cho sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.

          2. Chức năng, nhiệm vụ, hoạt động

        - Chức năng, nhiệm vụ của Đoàn thanh niên Trường Trung cấp nghề Cơ khí xây dựng - Đại diện, chăm lo và bảo vệ lợi ích chính đáng của đoàn viên, thanh niên. - Giáo dục lý tưởng, truyền thống đạo đức, lối sống và ý thức pháp luật cho đoàn viên. - Phối hợp với các phòng ban, Khoa tổ chức các chương trình hỗ trợ học tập,  mở các lớp huấn luyện kỹ năng, các chương trình văn hóa thể thao nhằm giúp học sinh nâng cao kiến thức và hoàn thiện nhân cách - Phối hợp với chính quyền, các đoàn thể và các tổ chức kinh tế, xã hội làm tốt công tác thanh niên, chăm lo xây dựng Đoàn, tích cực xây dựng cơ sở Đoàn, Hội,  tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng và chính quyền.

            - Các hoạt động chính của Đoàn thanh niên Trường Trung cấp nghề Cơ khí xây dựng - Triển khai công tác giáo dục chính trị tư tưởng: Triển khai trong Đoàn viên thanh niên học tập các nghị quyết của Đoàn, Đảng, 6 bài học chính trị của Đoàn. Mục đích: Nâng cao ý thức trách nhiệm của Đoàn viên đối với bản thân, gia đình và xã hội. Nâng cao bản lĩnh chính trị, ý chí phấn đấu cho đoàn viên cũng như tinh thần tự hào với truyền thống tuổi trẻ Đoàn viên Trường Trung cấp nghề Cơ khí xây dựng nói riêng cũng như tuổi trẻ Việt Nam nói chung.

         - Tổ chức các hoạt động văn thể: Tạo sân chơi lành mạnh cho Đoàn viên, thanh niên. Thông qua các hoạt động văn thể, thể thao giúp cho Đoàn viên, thanh niên nâng cao phẩm chất, năng lực của mình về mọi mặt.
Một số hoạt động giao lưu: Tổ chức các Giải bóng chuyền, giải Cầu lông, bóng bàn, Hội diễn văn nghệ …

          - Công tác phát triển Đảng: Hàng năm Đoàn TNCS Hồ Chí Minh nhà trường giới thiệu được các Đoàn viên ưu tú kết nạp vào Đảng cộng sản Việt nam.

 

Viết bình luận:

VIDEO TRƯỜNG MỚI

  • Đang trực tuyến1
  • Hôm qua32
  • Hôm nay18
  • Tổng số16.852