Hotline hỗ trợ

0243.6763239

Ngày đăng
1 Báo cáo hệ thống bảo đảm chất lượng năm 2022 2022-12-29 15:14:26             Báo cáo hệ thống bảo đảm chất lượng năm 2022
2 Báo cáo tự đánh giá chất lượng Trường Trung cấp nghề Cơ khí xây dựng năm 2022 2022-12-29 14:53:32                 Báo cáo tự đánh giá chất lượng Trường Trung cấp nghề Cơ khí xây dựng năm 2022
3 Quyết định Quy chế bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng Bộ Xây dựng 2022-12-08 11:04:36         Quyết định Quy chế bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng Bộ Xây dựng
4 Kế hoạch bán đấu giá tài sản lần 1 2022-12-02 17:01:40                     Kế hoạch bán đấu giá tài  sản lần 1
5 Quyết định về việc ban hành Quy chế tổ chức đấu giá tài sản 2022-12-02 16:52:02                 Quyết định về việc ban hành Quy chế tổ chức đấu giá tài sản
6 Quyết định lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản cho thuê Ký túc xá 3,5 tầng của Trường Trung cấp nghề Cơ khí xây dựng 2022-11-25 16:13:57           Quyết định lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản cho thuê Ký túc xá 3,5 tầng của Trường Trung cấp nghề Cơ khí xây dựng 
7 Nghị định Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp 2022-11-23 14:11:50             Nghị định Quy định xử  phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp
8 Quyết định Phê duyệt giá khởi điểm đấu giá cho thuê tài sản của Trường Trung cấp nghề Cơ khí xây dựng 2022-11-18 16:31:07         Quyết định Phê duyệt giá khởi điểm đấu giá cho thuê tài sản
9 Quyết định Phê duyệt chỉ định thầu đơn vị tư vấn thẩm định đơn giá cho thuê Ký túc xá 3,5 tầng của Trường Trung cấp nghề Cơ khí xây dựng 2022-11-11 15:10:42    Quyết định Phê duyệt chỉ định thầu đơn vị tư vấn thẩm định đơn giá cho thuê Ký túc xá 3,5 tầng của Trường Trung cấp nghề Cơ khí xây dựng
10 Quyết định Phê duyệt kết quả tuyển dụng viên chức năm 2022 (đợt 1) 2022-09-30 14:19:36                  Quyết định Phê duyệt kết quả tuyển dụng viên chức năm 2022 (đợt 1)
11 Quyết định về việc ban hành Quy chế đào tạo theo niên chế; kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp trình độ trung cấp 2022-09-26 14:09:30   Quyết định về việc ban hành Quy chế đào tạo theo niên chế; kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp trình độ trung cấp của Trường Trung cấp nghề Cơ khí…
12 Quyết định về việc Quy định mức thu học phí hệ trung cấp năm học 2022 - 2023 2022-08-31 13:56:33   Quyết định về việc Quy định mức thu học phí hệ trung cấp năm học 2022 - 2023
13 Báo cáo tự đánh giá chất lượng GDNN 2021 2022-06-04 15:58:07                      Báo cáo tự đánh giá chất lượng giáo dục nghề nghiệp năm 2021       
14 Hệ thống bảo đảm chất lượng 2022 2022-06-04 15:53:30 Chính sách chất lượng STT Nội dung văn bản Xem tài liệu 1 Quyết định số 283/QĐ-TTCN ngày 01/8/2021 về việc Ban hành chính sách chất lượng và mục tiêu…
15 Thực hiện kết luận của Thủ tướng Chính phủ về công tác cải cách hành chính năm 2022 2022-05-31 13:09:29                      Thực hiện kết luận của Thủ tướng Chính phủ về công tác cải cách hành chính năm 2022
16 Kế hoạch Tuyển dụng viên chức năm 2022 2022-03-16 16:02:04                       Kế hoạch Tuyển dụng viên chức năm 2022
17 Thông báo về danh mục các nghề được phép tuyển sinh, đào tạo năm 2022 2022-03-07 11:03:24                 Thông báo về danh mục các nghề được phép tuyển sinh, đào tạo năm 2022
18 Quyết định công khai quản lý, sử dụng tài sản công năm 2021 2022-02-25 18:35:45             Quyết định công khai quản lý, sử dụng tài sản công năm 2021
19 Báo cáo tự đánh giá chất lượng Trường Trung cấp nghề Cơ khí xây dựng năm 2021 2022-02-25 18:15:57                                                                           Báo cáo tự đánh giá chất lượng Trường Trung cấp nghề Cơ khí xây dựng năm 2021…
20 Quyết định lựa chọn tổ chức đấu giá cho thuê tài sản cho thuê Ký túc xá 3,5 tầng của Trường Trung cấp nghề Cơ khí xây dựng 2021-10-21 09:27:18                              Quyết định lựa chọn tổ chức đấu giá cho thuê tài sản cho thuê Ký túc xá 3,5 tầng của Trường Trung cấp nghề Cơ khí xây dựng…
21 Quyết định phê duyệt giá khởi điểm đấu giá cho thuê tài sản 2021-10-15 15:57:28                Xem chi tiết tại đây:                Quyết định phê duyệt giá khởi điểm đấu giá cho thuê tài sản
22 Quyết định về việc công bố kết quả rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật, văn bản do Thủ tướng Chính phủ ban hành thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp tính đến ngày 31 tháng 7 năm 2021 2021-09-01 14:43:45           Quyết định về việc công bố kết quả rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật, văn bản do Thủ tướng Chính phủ ban hành thuộc lĩnh vực…
23 Quyết định về việc ban hành Quy trình xây dựng quy trình tại Trường Trung cấp nghề Cơ khí xây dựng 2021-09-01 09:19:43   QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY TRÌNH XÂY DỰNG QUY TRÌNH TẠI TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ CƠ KHÍ XÂY DỰNG               Xem chi tiết tại đây
24 Quyết định Ban hành mục tiêu chất lượng năm 2021 của Trường Trung cấp nghề Cơ khí xây dựng 2021-08-13 11:23:50   QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH MỤC TIÊU CHẤT LƯỢNG NĂM 2021 CỦA TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ CƠ KHÍ XÂY DỰNG                 Xem chi tiết tại đây  

VIDEO TRƯỜNG MỚI

  • Đang trực tuyến2
  • Hôm qua27
  • Hôm nay11
  • Tổng số12.034