Hotline hỗ trợ

0243.6763239

Nội dung Ngày đăng Lượt xem
Lịch sử, ý nghĩa ngày giải phòng Thủ đô Hà Nội 10/10/1954 2024-05-14 14:22:27 50
Giấy chứng nhận thu hồi con dấu của Viện Nghiên cứu và phát triển cơ khí 2024-01-17 13:30:42 214
Các văn bản tài liệu tuyên truyền 2024-04-08 13:43:02 153
Quyết định công khai quản lý, sử dụng tài sản nhà nước năm 2023 2024-03-11 10:29:55 214
Quyết định về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2023 của Trường Trung cấp nghề Cơ khí xây dựng 2023-12-29 16:03:40 277
Báo cáo kết quả tự đánh giá chất lượng Trường Trung cấp nghề Cơ khí xây dựng năm 2023 2023-12-28 09:26:02 135
Quyết định về việc công khai quyết toán ngân sách năm 2022 của Trường Trung cấp nghề Cơ khí xây dựng 2023-11-23 13:49:19 173
Văn bản tài liệu tuyên truyền 2023-11-20 14:42:05 190
Nghị định Quy định về tuổi nghỉ hưu 2023-10-24 14:12:50 165
Nghị định quy định về tinh giản biên chế 2023-10-24 14:10:04 167
Quyết định về việc ban hành Quy chế thực hiện dân chủ ở Trường Trung cấp nghề Cơ khí xây dựng 2023-10-18 16:18:44 155
Quyết định về việc Quy định mức thu học phí hệ Trung cấp năm học 2023 - 2024 2023-10-05 13:16:06 187
Quyết định về việc Quy định chế độ làm việc của giáo viên giáo dục nghề nghiệp tại Trường Trung cấp nghề Cơ khí xây dựng 2023-10-04 09:19:03 411
Quy chế tổ chức, hoạt động của Trường Trung cấp nghề Cơ khí xây dựng 2023-09-26 15:33:37 199
Bài tuyên truyền về triển khai thực hiện CVĐ "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" trên địa bàn thành phố Hà Nội 2023-07-17 16:15:51 219
Đề cương Tuyên truyền kết quả Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khoá XV 2023-07-17 16:24:02 23935
Tài liệu tuyên truyền 2023-04-21 14:05:19 3809
Quyết định Ban hành chính sách chất lượng và mục tiêu chất lượng của Trường Trung cấp nghề Cơ khí xây dựng 2021-08-13 11:19:58 778
Quyết định Ban hành mục tiêu chất lượng năm 2021 của Trường Trung cấp nghề Cơ khí xây dựng 2021-08-13 11:23:50 602
Quyết định về việc ban hành Quy trình xây dựng quy trình tại Trường Trung cấp nghề Cơ khí xây dựng 2021-09-01 09:19:43 669
Thông tư Quy định chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng 2023-02-21 16:56:30 323
Nghị định Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp 2023-01-31 10:19:27 239
Báo cáo tự đánh giá chất lượng Trường Trung cấp nghề Cơ khí xây dựng năm 2022 2022-12-29 14:53:32 309
Báo cáo hệ thống bảo đảm chất lượng năm 2022 2022-12-29 15:14:26 295

VIDEO TRƯỜNG MỚI

  • Đang trực tuyến2
  • Hôm qua30
  • Hôm nay3
  • Tổng số18.725