Hotline hỗ trợ

0243.6763239

Ngày đăng
1 Quyết định về việc ban hành Quy chế đào tạo theo niên chế; kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp trình độ trung cấp 2022-09-26 14:09:30   Quyết định về việc ban hành Quy chế đào tạo theo niên chế; kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp trình độ trung cấp của Trường Trung cấp nghề Cơ khí…
2 Quyết định về việc Quy định mức thu học phí hệ trung cấp năm học 2022 - 2023 2022-08-31 13:56:33   Quyết định về việc Quy định mức thu học phí hệ trung cấp năm học 2022 - 2023
3 Kế hoạch Tuyển dụng viên chức năm 2022 2022-03-16 16:02:04                       Kế hoạch Tuyển dụng viên chức năm 2022
4 Thông báo về danh mục các nghề được phép tuyển sinh, đào tạo năm 2022 2022-03-07 11:03:24                 Thông báo về danh mục các nghề được phép tuyển sinh, đào tạo năm 2022
5 Quyết định công khai quản lý, sử dụng tài sản công năm 2021 2022-02-25 18:35:45             Quyết định công khai quản lý, sử dụng tài sản công năm 2021
6 Báo cáo tự đánh giá chất lượng Trường Trung cấp nghề Cơ khí xây dựng năm 2021 2022-02-25 18:15:57                                                                           Báo cáo tự đánh giá chất lượng Trường Trung cấp nghề Cơ khí xây dựng năm 2021…
7 Quyết định lựa chọn tổ chức đấu giá cho thuê tài sản cho thuê Ký túc xá 3,5 tầng của Trường Trung cấp nghề Cơ khí xây dựng 2021-10-21 09:27:18                              Quyết định lựa chọn tổ chức đấu giá cho thuê tài sản cho thuê Ký túc xá 3,5 tầng của Trường Trung cấp nghề Cơ khí xây dựng…
8 Quyết định phê duyệt giá khởi điểm đấu giá cho thuê tài sản 2021-10-15 15:57:28                Xem chi tiết tại đây:                Quyết định phê duyệt giá khởi điểm đấu giá cho thuê tài sản
9 Quyết định về việc công bố kết quả rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật, văn bản do Thủ tướng Chính phủ ban hành thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp tính đến ngày 31 tháng 7 năm 2021 2021-09-01 14:43:45           Quyết định về việc công bố kết quả rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật, văn bản do Thủ tướng Chính phủ ban hành thuộc lĩnh vực…
10 Quyết định về việc Công khai việc quản lý, sử dụng tài sản công năm 2020 2021-04-19 09:29:54
11 Quyết định về việc Ban hành Quy định chế độ làm việc của giáo viên tại Trường Trung cấp nghề Cơ khí xây dựng 2021-04-09 15:55:35
12 Quyết định về việc Ban hành chuẩn đầu ra các nghề đào tạo trình độ trung cấp của Trường Trung cấp nghề Cơ khí xây dựng 2021-04-07 14:48:03  
13 Quyết định về việc Ban hành Quy chế đào tạo trình độ sơ cấp của Trường Trung cấp nghề Cơ khí xây dựng 2021-04-07 14:47:41  
14 Quyết định về việc Ban hành Quy định thôi học, xóa tên, tạm đình chỉ học tập đối với học sinh của Trường Trung cấp nghề Cơ khí xây dựng 2021-04-07 14:47:19  
15 Quyết định về việc Ban hành Quy chế xét, cấp học bổng khuyến khích học tập đối với học sinh hệ trung cấp của Trường Trung cấp nghề Cơ khí xây dựng 2021-04-07 14:46:49  
16 Quyết định về việc Ban hành Quy chế in, quản lý, cấp phát bằng tốt nghiệp trung cấp, chứng chỉ sơ cấp của Trường Trung cấp nghề Cơ khí xây dựng 2021-04-07 14:46:25  
17 Quyết định về việc Ban hành Quy chế đào tạo theo niên chế, kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp trình độ trung cấp của Trường Trung cấp nghề Cơ khí xây dựng 2021-04-07 14:45:55  
18 Quyết định về việc Ban hành Quy chế công tác học sinh của Trường Trung cấp nghề Cơ khí xây dựng 2021-04-07 14:42:25  
19 Quyết định về việc phê duyệt Quy chế Tổ chức và hoạt động của Trường Trung cấp nghề Cơ khí xây dựng 2021-04-07 14:41:13
20 Quyết định ban hành Quy chế đánh giá, xếp loại chất lượng công chức, viên chức thuộc Bộ Xây dựng 2020-12-25 00:00:00

VIDEO TRƯỜNG MỚI

  • Đang trực tuyến1
  • Hôm qua16
  • Hôm nay11
  • Tổng số7.743