Hotline hỗ trợ

0243.6763239

Nội dung Ngày đăng Lượt xem
Giấy chứng nhận thu hồi con dấu của Viện Nghiên cứu và phát triển cơ khí 2024-01-17 13:30:42 214
Quyết định công khai quản lý, sử dụng tài sản nhà nước năm 2023 2024-03-11 10:29:55 214
Quyết định về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2023 của Trường Trung cấp nghề Cơ khí xây dựng 2023-12-29 16:03:40 277
Quyết định về việc công khai quyết toán ngân sách năm 2022 của Trường Trung cấp nghề Cơ khí xây dựng 2023-11-23 13:49:19 173
Quyết định về việc ban hành Quy chế thực hiện dân chủ ở Trường Trung cấp nghề Cơ khí xây dựng 2023-10-18 16:18:44 155
Quyết định về việc Quy định mức thu học phí hệ Trung cấp năm học 2023 - 2024 2023-10-05 13:16:06 187
Quyết định về việc Quy định chế độ làm việc của giáo viên giáo dục nghề nghiệp tại Trường Trung cấp nghề Cơ khí xây dựng 2023-10-04 09:19:03 411
Quy chế tổ chức, hoạt động của Trường Trung cấp nghề Cơ khí xây dựng 2023-09-26 15:33:37 199
Quyết định Ban hành chính sách chất lượng và mục tiêu chất lượng của Trường Trung cấp nghề Cơ khí xây dựng 2021-08-13 11:19:58 778
Quyết định Ban hành mục tiêu chất lượng năm 2021 của Trường Trung cấp nghề Cơ khí xây dựng 2021-08-13 11:23:50 601
Quyết định về việc ban hành Quy trình xây dựng quy trình tại Trường Trung cấp nghề Cơ khí xây dựng 2021-09-01 09:19:43 668
Thông tư Quy định chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng 2023-02-21 16:56:30 323
Nghị định Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp 2023-01-31 10:19:27 239
Quyết định Quy chế bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng Bộ Xây dựng 2022-12-08 11:04:36 231
Kế hoạch bán đấu giá tài sản lần 1 2022-12-02 17:01:40 214
Quyết định về việc ban hành Quy chế tổ chức đấu giá tài sản 2022-12-02 16:52:02 213
Quyết định lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản cho thuê Ký túc xá 3,5 tầng của Trường Trung cấp nghề Cơ khí xây dựng 2022-11-25 16:13:57 271
Quyết định Phê duyệt giá khởi điểm đấu giá cho thuê tài sản của Trường Trung cấp nghề Cơ khí xây dựng 2022-11-18 16:31:07 228
Quyết định Phê duyệt chỉ định thầu đơn vị tư vấn thẩm định đơn giá cho thuê Ký túc xá 3,5 tầng của Trường Trung cấp nghề Cơ khí xây dựng 2022-11-11 15:10:42 263
Quyết định Phê duyệt kết quả tuyển dụng viên chức năm 2022 (đợt 1) 2022-09-30 14:19:36 367
Quyết định về việc ban hành Quy chế đào tạo theo niên chế; kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp trình độ trung cấp 2022-09-26 14:09:30 274
Quyết định về việc Quy định mức thu học phí hệ trung cấp năm học 2022 - 2023 2022-08-31 13:56:33 252
Báo cáo tự đánh giá chất lượng Trường Trung cấp nghề Cơ khí xây dựng năm 2021 2022-02-25 18:15:57 466
Quyết định công khai quản lý, sử dụng tài sản công năm 2021 2022-02-25 18:35:45 337

VIDEO TRƯỜNG MỚI

  • Đang trực tuyến1
  • Hôm qua30
  • Hôm nay1
  • Tổng số18.723