Hotline hỗ trợ

0243.6763239

Công đoàn

CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ CƠ KHÍ XÂY DỰNG

  1. GIỚI THIỆU CHUNG

Thành lập từ năm 1999, tính đến nay, Trường Trung cấp nghề Cơ khí xây dựng tròn 22 năm xây dựng và trưởng thành. Trong suốt chặng đường xây dựng và phát triển của Nhà trường, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ, tổ chức Công đoàn đã luôn sát cánh cùng Ban Giám hiệu vượt qua mọi khó khăn, thử thách, động viên toàn thể cán bộ, viên chức trong trường hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Bên cạnh các tổ chức trong Nhà trường, Công đoàn trường Trung cấp nghề Cơ khí xây dựng được thành lập và trưởng thành cùng với Nhà trường, đến nay đã được 22 năm. Ngay từ những ngày đầu thành lập, mặc dù điều kiện còn nhiều thiếu thốn, nhưng dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng bộ trường; sự chỉ đạo sát sao của Công đoàn Xây dựng Việt Nam và sự phối hợp có hiệu quả của chính quyền các cấp trong trường, Công đoàn Trường đã động viên Đoàn viên cố gắng khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ theo chức năng của tổ chức Công đoàn.

Trong toàn trường hiện có 04 Khoa, 03 Phòng chuyên môn nghiệp vụ, 01 Trung tâm, 01 Viện. Cơ sở vật chất phục vụ cho giảng dạy, học tập và thực hành ngày càng được tăng cường với các trang thiết bị hiện đại phù hợp với xu hướng phát triển của Nhà trường trong thời kỳ hội nhập quốc tế. Với nguồn lực cơ bản đó, Công đoàn trường cùng với chính quyền các cấp trong trường đã động viên cán bộ, viên chức thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của Nhà trường. Đội ngũ công nhân kỹ thuật do Nhà trường đào tạo ngày càng đóng vai trò nòng cốt góp phần quan trọng trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa (CNH – HĐH) đất nước. 

22 năm kể từ ngày thành lập, Công đoàn Trường Trung cấp nghề Cơ khí xây dựng đã không ngừng trưởng thành và đã trải qua 08 kỳ Đại hội. Tính đến tháng 3 năm 2021, Công đoàn trường có 03 tổ công đoàn với 53 Công đoàn viên. Số lượng đoàn viên Công đoàn nữ là 25 (chiếm 47,2 %); trong đó, số giáo viên là nữ: 04/24 giáo viên của trường (chiếm 16,6 %), với lực lượng nữ chiếm gần nửa đội ngũ cán bộ, viên chức của trường cho nên công tác nữ công có vị trí vai trò to lớn trong các hoạt động của Công đoàn trường. Hàng năm vào dịp 8/3 và 20/10 Công đoàn đã tổ chức các hoạt động và các hình thức kỷ niệm phù hợp với điều kiện của trường, tạo điều kiện nâng cao nhận thức xã hội và chuyên môn cho nữ đoàn viên Công đoàn, như tổ chức hội thi văn nghệ, thi nấu ăn, thi cắm tỉa hoa. Đặc biệt, nhân dịp ngày 8/3, 20/10 trong những năm gần đây, Ban nữ công Công đoàn Trường đã tổ chức thành công nhiều chuyến đi thăm quan, nghỉ mát tạo nhiều không khí vui tươi thoải mái giúp chị em phụ nữ phấn khởi tham gia nhiệt tình.

Bộ máy tổ chức gồm có: 05 đồng chí trong BCH Công đoàn. Trong đó, 01 Chủ tịch Công đoàn, 01 Phó Chủ tịch Công đoàn.

Ủy ban kiểm tra Công đoàn gồm 03 đồng chí. Ban Chấp hành Công đoàn đã quyết định thành lập Ban Thanh tra nhân dân gồm 03 đồng chí, Ban Nữ công gồm 03 đồng chí, trong đó đồng chí Phó Chủ tịch Công đoàn kiêm Trưởng ban Nữ công, Tổ Đối thoại gồm 03 đồng chí.

Cùng với tinh thần đoàn kết, phát huy nội lực, quyết tâm vượt khó của cán bộ, viên chức Công đoàn Trường Trung cấp nghề Cơ khí xây dựng đã phối hợp cùng với chính quyền, thực hiện nhiều giải pháp để chỉ đạo điều hành công tác đào tạo bám sát nhiệm vụ chính trị của nhà trường là ký hợp đồng đào tạo với Bộ Xây dựng và các đơn vị liên kết đào tạo, vượt qua mọi khó khăn để đạt được các chỉ tiêu đào tạo các năm.

Cùng với sự phát triển không ngừng đi lên của Nhà trường, trong những năm qua Công đoàn trường đã có nhiều đóng góp cho phong trào chung. Dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, sự phối hợp của chính quyền và sự chỉ đạo của Công đoàn cấp trên, Công đoàn trường đã liên tục đổi mới phương pháp hoạt động, tích cực vận động cán bộ, đoàn viên hoàn thành tốt nhiệm vụ giảng dạy, nghiên cứu khoa học và xây dựng nhà trường. Công đoàn nhà trường đã nhận được sự đánh giá cao của Công đoàn cấp trên.

  1. DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ CKXD QUA CÁC THỜI KỲ

 TT

Họ và tên

Chức vụ

Thời kỳ

1

 Nguyễn Hải Đường

Chủ tịch CĐ

Khóa I, 2000 - 2002

2

 Nguyễn Trần Long

Chủ tịch CĐ

Khóa II, 2002 - 2005

3

 Bùi Thị Vân Anh

Chủ tịch CĐ

Khóa III, IV, V

2005 -2007; 2007-2010;

2010 - 2012

4

 Đào Văn Tiên

Chủ tịch CĐ

Khóa VI, VII, VIII,

2012 – 2015; 2015-2017;

 2017 – 2023

5

Trịnh Thị Hồng Vân

Chủ tịch CĐ

Khóa VIII (2023 - 2028)

 III. DANH SÁCH TRÍCH NGANG BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN (KHÓA VIII, NHIỆM KỲ 2023 - 2028)

TT

Họ và tên

Năm sinh

Trình độ

Chức vụ

Email

1

 Trịnh Thị Hồng Vân

1979

Thạc sĩ QTKD

 Chủ tịch CĐ

vankt47@gmail.com

2

 Đoàn Tăng Thi

1978

Cử nhân KH

 - Phó Chủ tịch CĐ

 - Chủ nhiệm UBKT Công đoàn

doantangthi78@gmail.com

3

 Đỗ Tuấn Nghĩa

1973

Thạc sĩ

 - Ủy viên BCH CĐ

dotuannghiack@gmail.com

4

 Cù Thị Thùy Dương

1980

Thạc sĩ QTKD

 - Ủy viên BCH CĐ

thuyduong525@gmail.com

5

 Đặng Ngọc Cương

1981

Thạc sĩ

 - Ủy viên BCH CĐ

gienglangdaole@gmail.com

 

  1. CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ CỦA CÔNG ĐOÀN

Tổ chức tuyên truyền về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ của công đoàn trong đó đặc biệt là chính sách BHXH, BHYT, BHTN được phổ biến và triển khai thực hiện kịp thời đến với người lao động. Tạo điều kiện cho cán bộ, viên chức và đoàn viên tham gia học tập các lớp chính trị, học tập đầy đủ các Nghị quyết, chỉ thị của Đảng nhằm nâng cao trình độ chính trị. Thường xuyên phát động, vận động cán bộ, viên chức, đoàn viên tham gia nghiên cứu nhiều đề tài, đề án, sáng kiến, cải tiến ứng dụng khoa học công nghệ vào lĩnh vực chuyên môn nghiệp vụ đạt hiệu quả cao.

 Thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thi hành các chính sách, pháp luật, bảo đảm việc thực hiện quyền lợi của đoàn viên, cán bộ, viên chức và người lao động. Đấu tranh ngăn chặn tiêu cực, tham nhũng và các tệ nạn xã hội. Tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo, giải quyết các tranh chấp lao động và thực hiện các quyền của công đoàn cơ sở theo quy định của pháp luật.

 Phối hợp với chính quyền tổ chức phát động phong trào thi đua yêu nước, thực hiện tốt nội dung Quy chế dân chủ, tham gia tích cực vào các cuộc vận động lớn của ngành như: “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học và tự sáng tạo” “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, “hai không”, “Dân chủ, kỷ cương, tình thương và trách nhiệm”, “Giỏi việc trường, đảm việc nhà” ... Tham gia xây dựng: “Trường học thân thiện học sinh tích cực” hàng năm tổ chức hội nghị cán bộ, công chức cơ quan, đơn vị; cử đại diện tham gia các hội đồng xét và giải quyết các quyền lợi của cán bộ, viên chức và đoàn viên. Cùng với thủ trưởng cơ quan, đơn vị không ngừng cải thiện điều kiện làm việc, chăm lo đời sống cho cán bộ, viên chức và đoàn viên, tổ chức nhiều hoạt động xã hội, từ thiện.

Tổ chức vận động cán bộ, viên chức  và đoàn viên trong cơ quan, đơn vị thi đua yêu nước, thực hiện nghĩa vụ của cán bộ, viên chức và đoàn viên, tham gia quản lý cơ quan, đơn vị, cải tiến lề lối làm việc nhằm nâng cao chất lượng hiệu quả công tác.

 Phát triển đoàn viên, xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh, tạo nguồn để giới thiệu các đoàn viên ưu tú đứng vào hàng ngũ của Đảng.

  1. DANH HIỆU THÀNH TÍCH

Từ khi hình thành và hoạt động Công đoàn Trường Trung cấp nghề Cơ khí xây dựng luôn bám sát chủ trương của Đảng, Nhà nước, của Công đoàn cấp trên, Nghị quyết của Đảng bộ Nhà trường. Công đoàn trường đã tích cực tham gia vào công tác quản lý, nhằm nâng cao chất lượng đào tạo và quản lý đào tạo, đã tạo được nhiều hoạt động thiết thực bổ ích cho đoàn viên, học sinh tham tích cực vào các hoạt động của Nhà trường. Hoạt động ngày càng đi vào nề nếp, phong trào ngày càng phát triển cả về bề rộng lẫn chiều sâu.

Với những kết quả và thành tích đã đạt được, trong những năm qua, Công đoàn Trường Trung cấp nghề cơ khí xây dựng đã đạt được những thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua, cụ thể:

 - Năm 2002: 

+ Bằng khen của Công đoàn Xây dựng Việt Nam

- Năm 2003: 

+ Bằng khen của Công đoàn Xây dựng Việt Nam.

+ Danh hiệu Công đoàn cơ sở vững mạnh xuất sắc của Công đoàn Tổng Công ty Cơ khí xây dựng.

- Năm 2004: 

+ Bằng khen của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

+ Danh hiệu Công đoàn cơ sở vững mạnh xuất sắc của Công đoàn Tổng công ty Cơ khí xây dựng.

 - Năm 2005: 

+ Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Xây dựng và Ban Thường vụ Công đoàn Xây dựng Việt Nam về thành tích “ Tổ chức tốt điều kiện sống và làm việc của CNVC ngành xây dựng”.

+ Danh hiệu Công đoàn cơ sở vững mạnh xuất sắc của Công đoàn Tổng Công ty Cơ khí xây dựng.

 - Năm 2006: 

 + Danh hiệu Công đoàn cơ sở vững mạnh xuất sắc của Công đoàn Tổng Công ty Cơ khí xây dựng.

 + Giấy khen đạt giải Ba cuộc thi tìm hiểu về Công đoàn Xây dựng Việt Nam và Luật xây dựng.

 - Năm 2007: 

+ Bằng khen của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam “ Đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động giỏi và xây dựng Tổ chức Công đoàn vững mạnh năm 2007”.

       + Danh hiệu Công đoàn cơ sở vững mạnh xuất sắc của Công đoàn Tổng công ty Cơ khí xây dựng.

- Năm 2008: 

+ Danh hiệu Công đoàn cơ sở vững mạnh xuất sắc của Công đoàn Xây dựng Việt Nam.

- Năm 2009: 

+ Bằng khen của Công đoàn Xây dựng Việt Nam.

- Năm 2010: 

+ Bằng khen của Công đoàn Xây dựng Việt Nam.

+ Danh hiệu Công đoàn cơ sở vững mạnh xuất sắc của Công đoàn Tổng công ty Cơ khí xây dựng.

- Năm 2011: 

+ Danh hiệu Công đoàn cơ sở vững mạnh xuất sắc của Công đoàn Tổng công ty Cơ khí xây dựng.

+ Giấy khen của Công đoàn Tổng công ty Cơ khí xây dựng.

- Năm 2012: 

+ Bằng khen của Công đoàn Xây dựng Việt Nam.

- Năm 2013: 

+ Giấy khen của Công đoàn Tổng công ty Cơ khí xây dựng cho Tập thể nữ CNVC-LĐ Trường Trung cấp nghề Cơ khí xây dựng.

+ Bằng khen của Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam.

- Năm 2014:

+ Bằng khen của Công đoàn Xây dựng Việt Nam.

- Năm 2015:

+ Cờ thi đua Công đoàn Xây dựng Việt Nam “đã có thành tích xuất sắc trong phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn”.

- Năm 2016:

+ Bằng khen “Đã có sản phẩm xuất sắc lọt và top 75 trong Chương trình Tự hào trí tuệ lao động Việt Nam”.

+ Bằng khen của Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam.

- Năm 2017:

+ Cờ thi đua của Công đoàn Xây dựng Việt Nam.

+ Bằng khen của Công đoàn Xây dựng Việt Nam “đã có thành tích xuất sắc trong phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn”.

- Năm 2018:

+ Bằng khen của Công đoàn Xây dựng Việt Nam.

- Năm 2019:

+ Cờ thi đua của Công đoàn Xây dựng Việt Nam.

- Năm 2020:

+ Bằng khen của Công đoàn Xây dựng Việt Nam “đã có thành tích xuất sắc trong phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn”.

 

Viết bình luận:

VIDEO TRƯỜNG MỚI

  • Đang trực tuyến2
  • Hôm qua38
  • Hôm nay16
  • Tổng số21.413