Hotline hỗ trợ

0243.6763239

Phòng Tài chính kế toán

Tập thể cán bộ, nhân viên Phòng Tài chính kế toán kinh doanh

     1. Chức năng, nhiệm vụ:

 • Chức năng:
 • Tham mưu cho Hiệu trưởng các mặt công tác: Quản lý tài chính, tài sản ( Bao gồm quản lý tài sản cố định, tài sản lưu động, vốn ngân sách và các nguồn vốn hợp lệ khác của Trường);
 • Lập kế hoạch thu chi hàng quý, năm của Trường theo sự chỉ đạo của Hiệu trưởng trên cơ sở các Quy định về Tài chính của Nhà nước.
 • Nhiệm vụ:
 • Xây dựng kế hoạch tài chính;
 • Xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ và các quy định nội bộ về quản lý tài chính – tài sản phù hợp với quy định chung của Nhà nước và thực tế của Nhà trường;
 • Lập dự toán thu chi tài chính – Ngân sách theo quy định hiện hành;
 • Thực hiện các chỉ tiêu dự toán thu – chi đã được duyệt, đáp ứng yêu cầu các chương trình, kế hoạch, nhiệm vụ công tác của Nhà trường;
 • Thực hiện công tác kế toán, thống kê theo quy định hiện hành;
 • Thực hiện công khai tài chính theo quy định hiện hành;
 • Tổ chức việc tự kiểm tra kế toán, kế tra tài chính;
 • Thực hiện việc lưu trữ chứng từ kế toán;
 • Tổ chức kiểm kê định kỳ và thực hiện chế độ báo cáo tài sản theo quy định hiện hành.

    2. Cơ cấu tổ chức

TT

Họ và tên

Chức vụ

Trình độ

Điện thoại

Ghi chú

1

Trịnh Thị Hồng Vân

TP. TCKT

Thạc sỹ

0974.351.621

 

2

Đỗ Thị Kim Dung

Chuyên viên

Đại học

0987.441.192

 

3

Vũ Kim Dung

Thủ quỹ

Cao đẳng

0985.327.144

 

4

Ngô Thị Hòa

Kế toán viên

Thạc sỹ

0989.343.336

 

 3. Thành tích thi đua, khen thưởng

+ Tập thể lao động tiên tiến năm: 2014, 2015, 2016, 2017-2018,2019, 2020

+ Giấy khen cấp trường “ Tập thể có nhiều thanh tích trong phòng trào thi đua lao động sản xuất và công tác” năm: 2014, 2015, 2016, 2018, 2019, 2020

+ “Tập thể lao động xuất sắc của Bộ Xây dựng” năm: 2014, 2015,2018-2019, 2019-2020

+ Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Xây dựng: Năm 2015, 2019-20204

4. Địa chỉ liên hệ

            + Điện thoại liên hệ: 0243.8768.896

            + Email: ketoantruongcoma@gmail.com

Viết bình luận:

VIDEO TRƯỜNG MỚI

 • Đang trực tuyến1
 • Hôm qua38
 • Hôm nay13
 • Tổng số21.410