Hotline hỗ trợ

0243.6763239

Thành viên hội đồng

 

DANH SÁCH THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG TRƯỜNG TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ CƠ KHÍ XÂY DỰNG NHIỆM KỲ 2023 - 2028

TT

Họ và tên

Thành viên Hội đồng trường

1

Nguyễn Đình Nhâm

Chủ tịch Hội đồng trường

2

Phạm Văn Tự

Thành viên

3

Trịnh Thị Hồng Vân

Thành viên

4

Trương Thị Mai Trang

Thành viên

5

Phạm Hải Hà

Thành viên

6

Nguyễn Xuân Hòa

Thành viên

7

Cù Thị Thùy Dương

Thư ký

Danh sách gồm: 07 thành viên

Viết bình luận:

VIDEO TRƯỜNG MỚI

  • Đang trực tuyến4
  • Hôm qua30
  • Hôm nay4
  • Tổng số18.726