Hotline hỗ trợ

0243.6763239

Ngày đăng
1 Quyết định về việc ban hành Quy trình xây dựng quy trình tại Trường Trung cấp nghề Cơ khí xây dựng 2021-09-01 09:19:43   QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY TRÌNH XÂY DỰNG QUY TRÌNH TẠI TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ CƠ KHÍ XÂY DỰNG               Xem chi tiết tại đây
2 Quyết định Ban hành mục tiêu chất lượng năm 2021 của Trường Trung cấp nghề Cơ khí xây dựng 2021-08-13 11:23:50   QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH MỤC TIÊU CHẤT LƯỢNG NĂM 2021 CỦA TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ CƠ KHÍ XÂY DỰNG                 Xem chi tiết tại đây  
3 Quyết định Ban hành chính sách chất lượng và mục tiêu chất lượng của Trường Trung cấp nghề Cơ khí xây dựng 2021-08-13 11:19:58   QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG VÀ MỤC TIÊU CHẤT LƯỢNG CỦA TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ CƠ KHÍ XÂY DỰNG             Xem chi tiết tại đây

VIDEO TRƯỜNG MỚI

  • Đang trực tuyến1
  • Hôm qua16
  • Hôm nay11
  • Tổng số7.743