Hotline hỗ trợ

0243.6763239

Ngày đăng
1 Trung tâm Ứng dụng khoa học kỹ thuật và dịch vụ việc làm 2021-02-07 15:54:56 TRUNG TÂM ỨNG DỤNG KHOA HỌC KỸ THUẬT VÀ DỊCH VỤ VIỆC LÀM Chức năng nhiệm vụ:  - Nghiên cứu ứng dụng và thực nghiệm khoa học công nghệ mới vào công tác…
2 Khoa Cơ bản cơ sở và kiểm định chất lượng 2021-02-07 15:54:55 Chức năng, nhiệm vụ.               - Tổ chức thực hiện chương trình đào tạo, kế hoạch giảng dạy, học tập và các hoạt động giáo dục khác theo chương trình,…
3 Viện nghiên cứu và phát triển Cơ khí 2021-02-07 15:54:54     Tập thể cán bộ, nhân viên Viện nghiên cứu và phát triển Cơ khí    Viện nghiên cứu và phát triển Cơ khí (Sau đây được gọi là Viện), tiền thân là Viện…
4 Khoa Gia Công Nóng 2021-02-07 15:54:53 Tập thể giáo viên Khoa Gia công nóng Chức năng, nhiệm vụ  - Khoa là một đơn vị cơ sở thuộc trường tổ chức, quản lý toàn bộ giáo viên, HS thuộc khoa để…
5 Khoa Điện 2021-02-07 15:54:52 Chức năng, nhiệm vụ: + Phối hợp với phòng Kế hoạch - đào tạo xây dựng tiến độ giảng dạy của khoa;+ Theo dõi giảng dạy của giáo viên theo tiến độ và lịch…
6 Khoa Cơ Khí 2021-02-07 15:54:51 Tập thể giáo viên Khoa Cơ khí Chức năng, nhiệm vụ Chức năng: - Khoa là một đơn vị cơ sở thuộc trường tổ chức, quản lý toàn bộ giáo viên, HS và CSVC thuộc…
7 Phòng Tài chính kế toán 2021-02-07 15:54:50 Tập thể cán bộ, nhân viên Phòng Tài chính kế toán kinh doanh   PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ TOÁN     Chức năng, nhiệm vụ: Chức năng: Tham mưu cho Hiệu trưởng các…
8 Phòng Kế hoạch đào tạo 2021-02-07 15:54:49  Tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên Phòng Kế hoạch Đào tạo Giới thiệu      Phòng Kế hoạch - Đào tạo là đơn vị chức năng có vai trò quan trọng trong…
9 PHÒNG TỔNG HỢP 2021-02-07 15:54:48 PHÒNG TỔNG HỢP   Chức năng - Tham mưu cho Hiệu trưởng các mặt công tác: tổ chức, nhân sự, hành chính, quản trị cơ sở vật chất, xây dựng cơ bản, y tế,…

VIDEO TRƯỜNG MỚI

  • Đang trực tuyến2
  • Hôm qua34
  • Hôm nay7
  • Tổng số1.860