Hotline hỗ trợ

0243.6763239

Khoa Điện

  1. Chức năng, nhiệm vụ:

+ Phối hợp với phòng Kế hoạch - đào tạo xây dựng tiến độ giảng dạy của khoa;
+ Theo dõi giảng dạy của giáo viên theo tiến độ và lịch trình;
+ Đánh giá tổng kết việc giảng dạy của giáo viên cuối học kỳ, năm học và khóa học;

+ Xây dựng chương trình đào tạo; tổ chức thực hiện kế hoạch giảng dạy, học tập và chủ trì tổ chức quá trình đào tạo, bồi dưỡng các ngành, nghề thuộc lĩnh vực chuyên môn Điện tử công nghiệp, Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí theo quy định và các hoạt động giáo dục khác trong chương trình, kế hoạch giảng dạy chung của Nhà trường;

+ Xây dựng và tổ chức thực hiện các hoạt động khoa học và công nghệ hàng năm; hợp tác với các cơ sở đào tạo, nghiên cứu và doanh nghiệp trong việc nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ;

+ Phối hợp với các đơn vị có liên quan về việc liên hệ và tổ chức cho học sinh đi thực tập, trải nghiệm thực tế;

+ Chịu trách nhiệm về nội dung, phương pháp dạy học, nghiên cứu khoa học, sinh hoạt chuyên môn;

+ Biên soạn chương trình, giáo trình và các tài liệu phục vụ dạy học. Phối hợp với các phòng, khoa liên quan tổ chức nghiên cứu, cải tiến phương pháp dạy học;

+ Đề xuất mua sắm thiết bị, vật tư phục vụ dạy học, thực hành, thực tập, nghiên cứu khoa học và các thiết bị khác theo quy định;

+ Phối hợp với khoa Cơ bản cơ sở và kiểm định chất lượng trong việc đánh giá kỹ năng nghề cho học sinh và cho người lao động;

+ Thực hiện công tác giáo vụ khoa theo quy định; Làm thủ tục đề nghị thanh toán chế độ cho cán bộ giảng dạy, kiêm giảng, thỉnh giảng thuộc đơn vị quản lý theo quy định hiện hành.

+ Phối hợp với các Phòng Khoa chức năng trong việc quản lý, giáo dục học sinh, công tác giáo viên chủ nhiệm và cố vấn học tập;

+ Tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn và nghiệp vụ theo nhu cầu xã hội;

+ Thực hiện kế hoạch chung của Nhà trường về tuyển dụng, đào tạo

+ Quản lý và sử dụng có hiệu quả nguồn nhân lực, cơ sở vật chất và các trang thiết bị được giao theo quy định;

+ Thực hiện chế độ báo cáo theo quy định và nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.

+ Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.

  1. Cơ cấu tổ chức: Gồm 10 đồng chí

 

TT

Họ và tên

Chức vụ

Trình độ

Điện thoại

Ghi chú

1

Nguyễn Xuân Hòa

Trưởng khoa

Đại học

0915924266

 

 

2

Lê Văn Phong

Giáo viên

Thạc sỹ

0986718303

 

 

3

Bùi Như Hồng

Giáo viên

Đại học

0367516697

 

 

4

Nguyễn văn Ngọc

Giáo viên

Đại học

0374633491

 

 

5

Dương Văn Khánh

Giáo viên

Đại học

0985276541

 

 

6

Bùi Gia Huy

Giáo viên

Đại học

0988924307

 

 

7

Nguyễn Văn Huấn

Giáo viên

Đại học

0363228222

 

 

8

Nguyễn Tiến Dũng

Nhân viên

Đại học

0353708320

 

 

9

Phạm Hương Quỳnh

Giáo viên

Thạc sỹ

0962345488

 

 

10

Nguyễn Thị Ngọc

Giáo viên

Thạc sỹ

0868520633

 

 

  1. Thành tích thi đua, khen thưởng
  2. Danh hiệu thi đua

Năm

Danh hiệu thi đua

Số, ngày, tháng, năm của quyết định công nhận danh hiệu thi đua; cơ quan ban hành quyết định

2016

Tập thể lao động tiên tiến

QĐ số 182/ QĐ –TTCN ngày 19/4/2016

2016

Tập thể lao động xuất sắc

QĐ số 1201/ QĐ –TTCN ngày 14/11/2016

2017

Tập thể lao động tiên tiến

QĐ số 198/QĐ –TTCN ngày 14/8/2017

2018

Tập thể lao động tiên tiến

QĐ số 260 /QĐ –TTCN ngày 14/9 /2018

2018

Tập thể lao động xuất sắc

QĐ số 1475/QĐ –TTCN ngày 13/11/2018

2020

Tập thể lao động tiên tiến

Số 340/QĐ-TTCN ngày 01/9/2020

  1. Hình thức khen thưởng

Năm

Hình thức khen thưởng

Số, ngày, tháng, năm của quyết định khen thưởng; cơ quan ban hành quyết định

2014

Giấy khen

Ngày 27/1/2015.QĐ số 36/QĐ TTCN

2014

Bằng khen

Ngày 30/3/2015. QĐ số 348/ QĐ BXD

2015

Giấy khen

Ngày 11/01/2016 QĐ số 12/ QĐ TTCN

2016

Giấy khen

Ngày 14/09/ 2016 QĐ số 183/ QĐ TTCN

2017

Giấy khen

Ngày 14/08/2017 QĐ số 199/ QĐ TTCN

2018

Bằng khen

Ngày 13/11/2018. QĐ số 1474/ QĐ BXD

2019

Giấy khen

Ngày 13/8/2019 QĐ số 278/ QĐTTCN

2020

Giấy khen cấp trường

Số 341/QĐ-TTCN ngày 01/9/2020

 

  1. Địa chỉ liên hệ

            - Điện thoại liên hệ: 0915.924.266

            - Email: halinh2006.hd@gmail.com

Viết bình luận:

VIDEO TRƯỜNG MỚI

  • Đang trực tuyến4
  • Hôm qua30
  • Hôm nay3
  • Tổng số18.725