Hotline hỗ trợ

0243.6763239

Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ đại hội Đảng bộ Trường khóa III, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và học tập, nghiên cứu chuyên đề năm 2023...

 

             Ngày 23/3/2023, Đảng bộ Trường Trung cấp nghề Cơ khí xây dựng đã tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Trường khóa III, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và học tập, nghiên cứu Chuyên đề năm 2023: "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ viên chức, đảng viên đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới".

            Tham dự Hội nghị có đồng chí Phạm Văn Tự - Bí thư Đảng ủy cùng các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng ủy; Bí thư các chi bộ và toàn thể Đảng viên trong Đảng bộ Trường.

            Tại Hội nghị, đồng chí Phạm Văn Tự thay mặt Ban Chấp hành Đảng ủy Trường trình bày Báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ Trường Trường lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025, báo cáo đã tổng kết những thành quả, ghi nhận sự nỗ lực của toàn Đảng bộ Trường trong nửa nhiệm kỳ đồng thời cũng chỉ ra những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân và từ đó rút ra bài học kinh nghiệm cho giai đoạn còn lại của nhiệm kỳ.

            Trong phần thảo luận tại Hội nghị, các ý kiến đóng góp của đảng viên đều cơ bản đồng tình với những kết quả đạt được trong nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Trường Trung cấp nghề Cơ khí xây dựng, đặc biệt trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện nhiệm vụ chính trị; lãnh đạo thực hiện công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và các tổ chức đoàn thể cũng như việc thực hiện các chỉ tiêu nửa đầu nhiệm kỳ (2020 - 2023). Ngoài ra, các đảng viên cũng đã thảo luận, tham gia nhiều ý kiến đóng góp, đề ra các biện pháp thiết thực để hoàn thành chỉ tiêu còn lại của nửa cuối nhiệm kỳ (2023 - 2025).

            Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Phạm Văn Tự đã ghi nhận tinh thần làm việc dân chủ và trách nhiệm của các cá nhân, tập thể, đồng thời tiếp thu đầy đủ các ý kiến đóng góp để hướng đến mục tiêu Trường ổn định và phát triển bền vững.

            Toàn thể Hội nghị đã biểu quyết thông qua Báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ Trường lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

            Sau Hội nghị, toàn thể đảng viên, viên chức và người lao động của nhà trường đã nghe TS Phạm Ngọc, Giảng viên cao cấp, nguyên Trưởng phòng Lý luận chính trị - Lịch sử Đảng, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội truyền đạt các nội dung trong Chuyên đề được lựa chọn năm 2023: "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ viên chức, đảng viên đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới".

            Qua nội dung của chuyên đề đã giúp đảng viên, viên chức và người lao động Trường Trung cấp nghề Cơ khí xây dựng nắm vững hơn các nội dung cơ bản của Chuyên đề được lựa chọn năm 2023. Từ đó góp phần cổ vũ đảng viên, viên chức và người lao động của nhà trường phát huy tinh thần tiên phong, gương mẫu với đạo đức cách mạng trong sáng, bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ năng lực, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn phát triển mới.

            Phát biểu kết luận đồng chí Phạm Văn Tự nhấn mạnh: “Sau Hội nghị sơ kết cùng với Chuyên đề được lựa chọn năm 2023, các cấp ủy, đơn vị chú trọng công tác kiểm tra, giám sát, tạo bước chuyển biến tích cực, mạnh mẽ trong học tập, làm theo Bác và trách nhiệm nêu gương của đảng viên, viên chức và người lao động, nhất là người đứng đầu. Từ đó, tiếp tục đưa việc học tập, làm theo Bác thành công việc thường xuyên, liên tục và tự giác, tạo sự thống nhất trong nhận thức, hành động của các cấp ủy đảng, chính quyền và các tổ chức đoàn thể; cần chú trọng hơn nữa trong công tác lựa chọn, đào tạo, bố trí, luân chuyển, sử dụng viên chức quản lý, tạo môi trường để mọi viên chức, đảng viên được rèn luyện và cống hiến”.

            Một số hình ảnh tại Hội nghị:

        Đồng chí Phạm Văn Tự - Bí thư Đảng ủy trình bày Báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ Trường khóa III, nhiệm kỳ 2020 - 2025

       Đại diện Chi bộ 1 trình bày tham luận tại Hội nghị

     Đại diện Chi bộ 2 trình bày tham luận tại Hội nghị

                       TS. Phạm Ngọc - Chuyên viên cao cấp, nguyên Trưởng phòng Lý luận chính trị - Lịch sử đảng, Ban Tuyên giáo  thành ủy Hà Nội truyền đạt nội dung Chuyên đề năm 2023

Viết bình luận:

VIDEO TRƯỜNG MỚI

  • Đang trực tuyến4
  • Hôm qua30
  • Hôm nay4
  • Tổng số18.726