Hotline hỗ trợ

0243.6763239

Hội nghị chia tách, thành lập chi bộ trực thuộc Đảng bộ Trường Trung cấp nghề Cơ khí xây dựng

 

          Ngày 04/5/2023, Đảng bộ Trường Trung cấp nghề Cơ khí xây dựng đã tổ chức Hội nghị chia tách, thành lập chi bộ trực thuộc Đảng bộ Trường.

          Tham dự Hội nghị có đồng chí Phạm Văn Tự - Bí thư Đảng ủy cùng các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng ủy; Bí thư chi bộ 1, 2 và toàn thể đảng viên trong Đảng bộ Trường.

          Sau phần tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và thông qua Chương trình làm việc của Hội nghị do đồng chí Nguyễn Đình Nhâm - Đảng ủy viên, Bí thư chi bộ 1 trình bày. 100% đảng viên dự Hội nghị biểu quyết giới thiệu đồng chí Phạm Văn Tự - Bí thư Đảng ủy chủ trì Hội nghị và đồng chí Cù Thị Thùy Dương - Đảng ủy viên làm thư ký Hội nghị.

          Tại Hội nghị, đồng chí Phạm Văn Tự - Bí thư Đảng ủy, chủ trì Hội nghị đã thay mặt Ban Chấp hành Đảng ủy Trường công bố Đề án và phương án nhân sự thực hiện việc chia tách, thành lập chi bộ trực thuộc Đảng bộ Trường đã được Ban Chấp hành Đảng ủy Trường thông qua.

          Toàn thể đảng viên trong Đảng bộ Trường đã đoàn kết, dân chủ, tập trung hoàn thành các nội dung: Thảo luận và đóng góp vào Đề án và phương án nhân sự thực hiện việc chia tách, thành lập chi bộ trực thuộc Đảng bộ Trường; lấy phiếu giới thiệu chi ủy viên, Bí thư và Phó Bí thư của 04 chi bộ mới được thành lập.

            Sau khi dân chủ thảo luận, Hội nghị đã thống nhất, tách 02 chi bộ cũ thành 04 chi bộ mới: Chi bộ 1 mới gồm có 10 đảng viên, chi bộ 2 mới gồm có 09 đảng viên (trong đó 08 đảng viên chính thức và 01 đảng viên dự bị); chi bộ 3 mới gồm có 09 đảng viên và Chi bộ 4 mới gồm có 10 đảng viên (trong đó 09 đảng viên chính thức và 01 đảng viên dự bị) và phương án nhân sự đã được Ban Chấp hành Đảng ủy Trường thông qua.

            Phát biểu kết luận tại Hội nghị, đồng chí Phạm Văn Tự - Bí thư Đảng ủy nhấn mạnh về sự cần thiết chia tách, thành lập các chi bộ trực thuộc Đảng bộ Trường, đồng thời đề nghị chi ủy của 04 chi bộ mới được thành lập chủ động xây dựng và ban hành Nghị quyết, Chương trình hành động cụ thể để tổ chức và thực hiện có hiệu quả Nghị quyết của chi ủy, cấp ủy các cấp; trước mắt cần tập trung làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho đảng viên, viên chức và người lao động trong việc thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao theo quy định của Điều lệ Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy chế, quy định của ngành Xây dựng và Nhà trường phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu của người đảng viên, tiếp tục đẩy mạnh và thực hiện tốt các phong trào học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đồng chí Bí thư Đảng ủy yêu cầu các bộ phận chuyên môn thường xuyên theo dõi, kiểm tra, giám sát hoạt động của các chi bộ trực thuộc mới thành lập trong việc thực hiện nguyên tắc, Điều lệ Đảng và chức trách, nhiệm vụ được giao; trọng tâm là thực hiện tốt vai trò hạt nhân chính trị trong lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị của Trường và các đơn vị trực thuộc Trường góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết, nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ Trường và Nghị quyết của các cấp ủy Đảng trong năm 2023 và những năm tiếp theo.

            Một số hình ảnh tại Hội nghị:

Đồng chí Phạm Văn Tự - Bí thư Đảng ủy phát biểu tại Hội nghị

Viết bình luận:

VIDEO TRƯỜNG MỚI

  • Đang trực tuyến3
  • Hôm qua37
  • Hôm nay23
  • Tổng số19.929