Hotline hỗ trợ

0243.6763239

BAN BÍ THƯ, BAN THƯỜNG VỤ, BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH KHÓA IX

* Ban Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh khóa IX

 

 

 

 

Đ/c VÕ VĂN THƯỞNG

 

 

Ủy viên Dự khuyết BCH Trung ương Đảng

 

 

Bí thư thứ nhất BCH Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

 

 

Chủ nhiệm Ủy ban quốc gia về Thanh niên Việt Nam

 

 

(từ 2007 - 2011)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A

 

 

Đ/c NGUYỄN ĐẮC VINH

 

 

Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng

 

 

Bí thư thứ nhất BCH Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

 

 

Chủ nhiệm Ủy ban quốc gia về Thanh niên Việt Nam

 

 

   (từ  2011 - 2012)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    

 

 

 

                                 Đ/c LÂM PHƯƠNG THANH

 

 

 Bí thư thường trực BCH Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

 

 

                                       (từ  2007 - 2011)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đ/c PHAN VĂN MÃI

 

 

Bí thư thường trực BCH Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

 

 

Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam

 

 

(từ  2011 - 2012)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đ/c NGUYỄN HOÀNG HIỆP

 

 

Bí thư  BCH Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

 

(từ 2007 - 2011)

 

 

Phó Chủ nhiệm Thường trực

 

Ủy ban quốc gia về Thanh niên Việt Nam ( từ 2010 - 2011)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đ/c DƯƠNG VĂN AN

 

 

Bí thư  BCH Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

 

 

Phó Chủ nhiệm Thường trực

 

Ủy ban quốc gia về Thanh niên Việt Nam (2011 - 2012)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đ/c NGUYỄN THỊ HÀ

 

 

Bí thư BCH Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

 

 

Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đ/c NGUYỄN MẠNH DŨNG

 

 

Bí thư BCH Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

 

(2011 - 2012)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Danh sách Ban Thường vụ, Ban chấp hành Trung ương Đoàn khóa IX (Mở tại đây)

Viết bình luận:

VIDEO TRƯỜNG MỚI

  • Đang trực tuyến3
  • Hôm qua37
  • Hôm nay21
  • Tổng số19.927