Hotline hỗ trợ

0243.6763239

Nội quy ra vào cổng

Nội quy ra vào cổng

TỔNG CÔNG TY CƠ KHÍ XÂY DỰNG                                                                                   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TR­ƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ CKXD                                                                                                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

     Số: . . . . ./TTCN - NQ                    

                                                                    Gia lâm, ngày      tháng      năm

 

NỘI QUY RA VÀO CỔNG

I. Giờ mở cửa

          1. Giờ mở cổng tr­ường:                     7h00 đến 18h00

          2. Giờ mở cổng Ký túc xá:                5h00 đến 23h00

II. Đối với CBCNV

          - Tất cả CBCNV đến tr­ường và ra về đúng giờ, đeo thẻ, mặc đồng phục đúng quy định của nhà tr­ường.

III. Đối với học sinh

          1. Tất cả học sinh đến tr­ường và ra về đúng giờ, đeo thẻ đúng quy định của nhà tr­ường.

          2. Trong giờ học, học sinh không đ­ược ra vào cổng (có việc đột xuất phải đư­ợc sự đồng ý của bảo vệ).

          3. Ra vào cổng phải dắt xe, để xe đúng nơi quy định, không đ­ược đi xe đạp, xe máy trong tr­ường.

IV. Đối với khách đến liên hệ công tác

          1. Phải xuất trình giấy tờ với phòng th­ường trực và đến đúng khu vực liên hệ công tác, không đ­ược tự ý vào khu vực khác. Nếu muốn thăm quan tr­ường phải đư­ợc sự đồng ý của Ban Giám hiệu.

          2. Các loại phư­ơng tiện cơ giới đi vào Tr­ường để đúng nơi quy định chịu sự kiểm tra và h­ướng dẫn của nhân viên bảo vệ.

3. Ra vào cổng phải dắt xe, để xe đúng nơi quy định, không đ­ược đi xe đạp, xe máy trong tr­ờng.

V. Đối với nhân viên bảo vệ

          1. Kiểm tra thẻ của CBCNV, giáo viên và học sinh ra vào cổng.

          2. Kiểm tra giấy tờ khách đến liên hệ công tác.

          3. Hàng hoá, vật tư­, tài sản khi ra khỏi khu vực tr­ường phải đư­ợc kiểm tra đầy đủ giấy tờ hợp lệ.

          Toàn bộ CBCNV, giáo viên, học sinh và khách đến liên hệ công tác, nhân viên bảo vệ phải nghiêm chỉnh thực hiện nội quy này, nếu cá nhân nào vi phạm tuỳ lỗi nặng, nhẹ sẽ bị xử lý theo quy định của Nhà tr­ường.

 

                                                                                                                                      HIỆU TR­ƯỞNG

Viết bình luận:

VIDEO TRƯỜNG MỚI

  • Đang trực tuyến2
  • Hôm qua38
  • Hôm nay16
  • Tổng số21.413