Thông báo kết quả thi tuyển viên chức (ṿng 2) năm 2020 của Trường Trung cấp nghề Cơ khí xây dựng

Thông báo kết quả thi tuyển viên chức (ṿng 2) năm 2020 của Trường Trung cấp nghề Cơ khí xây dựng

Thông báo kết quả thi tuyển viên chức (ṿng 2) năm 2020 của Trường Trung cấp nghề Cơ khí xây dựng

(Số lượt xem: 155 - Cập nhật: 22/10/2020)

Các bài khác cùng chuyên mục: