Lịch sử phát triển

Lịch sử phát triển

Lịch sử phát triển

I. Quyết định ngày thành lập Trường
     Quyết định 04/1999/QĐ – BXD ngày 18/01/1999 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng v/v: Nâng cấp Trung tâm đào tạo thành Trường Công nhân kỹ thuật Cơ khí xây dựng.
     Quyết định 1532/QĐ – BXD ngày 07/11/2006 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng v/v: Thành lập Trường Trung cấp nghề Cơ khí xây dựng trên cơ sở Trường Công nhân kỹ thuật Cơ khí xây dựng thuộc Tổng Công ty Cơ khí xây dựng.
 
II. Các đồng chí lănh đạo qua các thời kỳ
 
TT
Họ và tên
Chức vụ đă làm
Thời kỳ
1
Bùi Quang Tú
Hiệu trưởng
01/1999 – 10/2002
2
Nguyễn Chu Đức
Hiệu trưởng
11/2002 – 7/2008
3
Bùi Thái Hoàng
Hiệu trưởng
8/2008 – 5/2010
4
Nguyễn Trần Long
Hiệu trưởng
6/2010 đến nay
 
III. Quá tŕnh xây dựng phát triển của Trường
     Ngày đầu mới thành lập Trường chỉ có 7 cán bộ công nhân viên đồng thời cũng là giáo viên, ngoài công việc giảng dạy c̣n phải kiêm nhiệm thêm các công việc khác. Cơ sở vật chất của trường chưa có, từ pḥng học, xưởng thực hành, các phương tiện cho thực hành đều phải đi thuê. Nghề đào tạo ban đầu chỉ có 02 nghề là hàn và nguội.
     Đến năm 2001 trường đă đào tạo 4 nghề: Hàn, nguội, điện công nghiệp và dân dụng, gia công cơ khí. Số thiết bị, đặc biệt là một số thiết bị tiên tiến như máy hàn MAG, TIG, máy tiện CNC, bảng thực hành điện hiện đại … cũng được mua sắm, trang bị thêm.
     Năm 2003 Trường đă được Bộ Xây dựng và Tổng Công ty Cơ khí Xây dựng quan tâm và đầu tư xây dựng cơ sở mới trên tổng diện tích dất 6182 m2 và đă đi vào hoạt động bao gồm 5 khối nhà: Khối Hiệu bộ, khối Giảng đường, khối Kư túc xá, khối Nhà ăn, khối Nhà xưởng cơ sở hạ tầng hiện tại đủ đáp ứng cho 1000 học sinh dài hạn theo học thường xuyên, chấm dứt t́nh trạng đi thuê.
     Đây chính là bước ngoặc lớn, tạo đà cho sự phát triển của nhà Trường trong giai đoạn tiếp theo và chính từ sự đầu tư này, mà nhà trường trong các năm từ 2003 trở lại đây đă đạt được nhiều thành tích trong hoạt động.
     Ngày 30 tháng 7 năm 2008 Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Công ty cơ khí xây dựng ra quyết định 163/QĐ – HĐQT về việc “Sắp xếp các đơn vị trực thuộc Tổng Công ty cơ khí xây dựng”, cơ cấu tổ chức bộ máy của              Trường Trung cấp nghề cơ khí xây dựng được sắp xếp lại trên cơ sở 04 đơn vị trực thuộc: Cơ quan Trường, Viện nghiên cứu và phát triển cơ khí xây dựng, Trung tâm Xuất nhập khẩu, Công ty xây lắp và dịch vụ kỹ thuật (Coma 15). Sau 2 năm hoạt động mô h́nh bộc lộ một số hạn chế đối với các đơn vị sản xuất kinh doanh.
     Do đó, năm 2010 Tổng Công ty quyết định tách 02 đơn vị: Coma 15, Trung tâm Xuất nhập khẩu ra khỏi trường, Nhà trường đă khẩn trương ổn định cơ cấu tổ chức và tập trung vào nhiệm vụ chính của Nhà trường đó là công tác đào tạo. 
     Hiện tại, Nhà trường đang đào tạo 8 nghề tŕnh độ Trung cấp nghề, 20 nghề tŕnh độ Sơ cấp nghề, đào tạo ngắn hạn, nâng bậc thợ, liên kết đào tạo ….
 
IV. Kết quả đào tạo của Trường qua các năm:
 

Năm

Kết quả đào tạo

Tổng số

Ghi chú

Đào tạo nghề dài hạn, Trung cấp nghề

Ngắn hạn, sơ cấp nghề, bồi dưỡng nâng bậc,

GD ĐH XKLĐ

1999

118

350

468

 

 

2000

214

400

614

 

 

2001

301

460

761

 

 

2002

316

500

816

 

 

2003

408

540

948

 

 

2004

525

600

1.125

 

 

2005

405

630

1.035

 

 

2006

285

650

935

 

 

2007

314

700

1.014

 

 

2008

302

800

1.102

 

 

2009

450

700

1.150

 

 

2010

315

650

965

 

 

2011

315

652

967

 

 

Tổng số

4268

7632

11.900

 

 

 
V. Khen thưởng của tập thể, cá nhân
     1. Cá nhân
     - Bằng khen của BCH Công đoàn Xây dựng Việt Nam: 05 người 
     - Bằng khen của BCH Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam: 03 người 
     - Bằng khen của Bộ Xây dựng: 06 người 
     - Chiến sĩ thi đua ngành Xây dựng: 07 người 
     - Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ: 01 người 
     - Khen thưởng trong hội giảng giáo viên – Hội thi tay nghề TP.Hà Nội: 04 người 
     - Khen thưởng 01 giáo viên dạy giỏi ngành Xây dựng 2003
     2. Tập thể
     - Năm 2002
     + Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.
     + Bằng khen của Công đoàn Xây dựng Việt Nam.
     - Năm 2003
     +  Bằng khen của Thủ tướng chính phủ cho Đơn vị có nhiều thành tích trong công tác từ năm 2001 – 2003 góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xă hội.
     + Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Xây dựng cho Đơn vị đạt danh hiệu tập thể LĐSX.
     + Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Xây dựng cho Đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ kế hoạch công tác năm 2003.
     + Bằng khen của Ban chấp hành Công đoàn xây dựng Việt Nam.
     + Cờ thi đua của Ban chấp hành Công đoàn xây dựng Việt Nam.
     - Năm 2004
     + Bằng khen của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.
     - Năm 2005
     + Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.
     + Bằng khen của Bộ Xây dựng cho tập thể Pḥng Đào tạo.
     + Bằng chứng nhận “ Đơn vị tổ chức tốt điều kiện sống và làm việc của Công nhân viên chức Ngành Xây dựng năm 2005” của Bộ trưởng Bộ Xây dựng và Chủ tịch Công đoàn Xây dựng Việt nam.
     + Cờ Thi đua của Ban Chấp hành Công đoàn Xây dựng Việt nam.
     - Năm 2006
     + Cờ thi đua xuất sắc năm 2006 của Bộ Xây dựng.
     + Bằng khen “ Hoàn thành tốt nhiệm vụ kế hoạch công tác năm 2006” của Bộ XD.
     + Công nhận danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc năm 2006” của Bộ Xây dựng.
     + Danh hiệu tập thể lao động xuất sắc cho tập thể Pḥng Đào tạo của Bộ Xây dựng.
     + Cờ đơn vị hoạt động Công đoàn xuất sắc năm 2006 của Công đoàn XDVN.
     - Năm 2007
     + Được tặng danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc của Bộ Xây dựng.
     + Bằng khen đơn vị có Thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động giỏi và xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh năm 2007, của BCH Tổng Liên đoàn LĐVN.
     - Năm 2008
     + Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.
     + Cờ thi đua xuất sắc của Công đoàn Xây dựng Việt Nam.
     - Năm 2009
     + Bằng khen của Công đoàn xây dựng Việt Nam năm 2009.
     + Danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc năm 2009 của Bộ xây dựng.
     - Năm 2010
     + Bằng khen của Ban chấp hành Công đoàn xây dựng Việt Nam năm 2010.
     - Năm 2011