Đảng ủy Trường Trung cấp nghề Cơ khí Xây dựng tổ chức Lễ kết nạp Đảng viên

Đảng ủy Trường Trung cấp nghề Cơ khí Xây dựng tổ chức Lễ kết nạp Đảng viên

Đảng ủy Trường Trung cấp nghề Cơ khí Xây dựng tổ chức Lễ kết nạp Đảng viên

(Số lượt xem: 1265 - Cập nhật: 13/10/2017)

Căn cứ Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam được Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng thông qua ngày 19/01/2011 và Quy định số 45-QĐ/TW thi hành Điều lệ Đảng quy định chi tiết một số điều, khoản trong Điều lệ Đảng.

Thực hiện Quyết định số: 26 -NQ/ĐU, 27-NQ/ĐU, 28-NQ/ĐU, 29-NQ/ĐU ngày 27/9/2017 của Đảng ủy Tổng công ty Cơ khí xây dựng về chuẩn y kết nạp Đảng.

Được sự đồng ư của Đảng bộ Nhà trường, hôm nay ngày 13 tháng 10 năm 2017 Chi bộ , Chi bộ 2  tổ chức lễ kết nạp đảng viên mới cho 04 đồng chí:

  1. Đồng chí Nguyễn Quang Đức – Pḥng KH Đào tạo
  2. Đồng chí Hoàng Thị Thanh Mai – Pḥng Tổng hợp
  3. Đồng chí Lê Văn Phong – Khoa Điện
  4. Đồng chí Nguyễn Văn Ngọc – Khoa Điện

Về dự buổi Lễ kết nạp có đồng chí Nguyễn Trần Long Bí thư Đảng bộ, Hiệu trưởng Nhà trường

Cùng toàn thể các đồng chí Đảng viên Chi bộ 1, Chi bộ 2.

Sau đây là 1 số h́nh ảnh của buổi Lễ kết nạp Đảng viên mới của Chi bộ 1, Chi bộ 2:

 

Các bài khác cùng chuyên mục: