Hotline hỗ trợ

0243.6763239

Viện nghiên cứu và phát triển Cơ khí

   

Tập thể cán bộ, nhân viên Viện nghiên cứu và phát triển Cơ khí

 

 Viện nghiên cứu và phát triển Cơ khí (Sau đây được gọi là Viện), tiền thân là Viện Nghiên cứu và phát triển Cơ khí xây dựng được thành lập trên cơ sở Quyết định số 473/QĐ – BXD ngày 17 tháng 04 năm 2002 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng. Cũng theo quyết định 473/QĐ – BXD nói trên thì Viện nghiên cứu và phát triển cơ khí xây dựng là đơn vị trực thuộc Tổng Công ty cơ khí xây dựng. 
     Theo Quyết định số 163/QĐ – HĐQT của Tổng công ty cơ khí xây dựng ban hành  ngày 30 tháng 07 năm 2008, về việc sắp xếp các đơn vị trực thuộc Tổng công ty; Viện nghiên cứu và phát triển cơ khí xây dựng  là đơn vị trực thuộc Trường Trung cấp nghề Cơ khí xây dựng.
     Theo Quyết định số 555/QĐ – TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 18 tháng 04 năm 2014, ban hành Danh sách các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ xây dựng ;Trường Trung cấp nghề cơ khí xây dựng trực thuộc Bộ Xây dựng. 
     Theo Quyết định số 1103/QĐ – BXD của Bộ Xây dựng ban hành ngày 08/ 09/ 2014 V/v quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường Trung cấp nghề cơ khí xây dựng. và Quyết định số 1133 ngày 10/9/ 2014 của Bộ Xây dựng ban hành về việc Phê duyệt Quy chế Tổ chức và hoạt động của Trường Trung cấp nghề cơ khí xây dựng. “Viện nghiên cứu và phát triển cơ khí” thay cho tên cũ là “Viện nghiên cứu và phát triển cơ khí xây dựng”. 
1. Chức năng và nhiệm vụ
a. Tổ chức các hoạt động nghiên cứu phát triển khoa học công nghệ lĩnh vực đào tạo, Cơ khí, chế tạo máy, cơ điện tử, tự động hóa, công nghệ thông tin và bồi dưỡng, phát triển nguồn nhân lực theo các đề tài, dự án:
- Nghiên cứu thiết kế, cải tiến và nghiên cứu phát triển các sản phẩm công nghệ;
- Nghiên cứu thiết kế các dây chuyền thiết bị đồng bộ cho công nghiệp, xây dựng, tự động hóa và bảo vệ môi trường;
- Nghiên cứu phát triển, áp dụng và chuyển giao các công nghệ chế tạo cho các sản phẩm phục vụ đào tạo, Cơ khí xây dựng, tự động hóa, và bảo vệ môi trường.
b. Thực hiện các hoạt động dịch vụ khoa học – Kỹ thuật, chuyển giao công nghệ phục vụ đào tạo, công nghiệpvà môi trường … Kết hợp công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học để sản xuất thực nghiệm, sản xuất kinh doanh phù hợp với ngành nghề theo quy định của pháp luật;
c. Quan hệ hợp tác với các cơ quan nghiên cứu, các doanh nghiệp trong và ngoài nước để tiếp thu, trao đổi và ứng dụng những công nghệ mới thuộc lĩnh vực đào tạo, nghiên cứu khoa học và triển khai ứng dụng công nghệ theo quy định của pháp luật; 
d. Thực hiện các dịch vụ tư vấn lĩnh vực đầu tư, mua sắm, sử dụng, khai thác, bảo dưỡng trang thiết bị máy móc;
e. Đào ttạo và liên kết đào tạo với các Trung tâm và các trường Đại học chuyên ngành Cơ khí, điện, Tự động hóa;
f. Hoạt động thí nghiệm chuyên ngành điện, đo lường, điều khiển và tự động hóa;
g. Thi công các công trình xây dựng dân dụng – Điện – Cơ khí xây dựng, ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học, nhiệm vụ đáp ứng yêu cầu phát triển của xã hội.
2. Cơ cấu tổ chức
- Viện trường:     Ông Nguyễn Duy Dân 
- Viện phó:
- Bộ phận Kế  toán;
- Cán bộ CNV: Trình độ Thạc sỹ - Kỹ sư.
 Viện có:
a. Tư cách pháp nhân theo quy định của pháp luật Việt Nam;
b. Tên giao dịch quốc tế: 
CONSTRUCTION RESEARCH & DEVELOPMENT INSTITUE;
c. Trụ sở chính  đặt tại: 73 Cổ Bi – Gia Lâm – Hà Nội 
thuộc trụ sở chính của Trường Trung cấp nghề Cơ khí Xây dựng;
d. Tài sản và nguồn lực do Nhà trường giao và do Viện tự đầu tư;
e. Con dấu riêng , tài khoản mở tại Ngân hàng và Kho bạc Nhà nước theo luật định của pháp luật;
f. Các hoạt động về tài chính theo quy định của Nhà trường và Nhà nước;
g. Quy chế tổ chức và hoạt động, bộ máy quản lý điều hành.

Viết bình luận:

VIDEO TRƯỜNG MỚI

  • Đang trực tuyến2
  • Hôm qua68
  • Hôm nay54
  • Tổng số1.975