Hotline hỗ trợ

0243.6763239

Hiệu trưởng
Ông Phạm Văn Tự
Cử nhân khoa học
Chuyên ngành SPKT
Email: vantudt@gmail.com
Điện thoại: 0243.8767.497

Phó Hiệu trưởng
Bà Bùi Thị Vân Anh
Cử nhân kinh tế
Chuyên ngành Quản trị kinh doanh
Email: van.anhhc@gmail.com
Điện thoại: 0912.063.305

VIDEO TRƯỜNG MỚI

  • Đang trực tuyến1
  • Hôm qua37
  • Hôm nay8
  • Tổng số481