Hotline hỗ trợ

0243.6763239

 

Hiệu trưởng
Ông Phạm Văn Tự
Thạc sĩ kỹ thuật
Chuyên ngành Kỹ thuật cơ khí
Email: vantudt@gmail.com
Điện thoại: 0243.8767.497

Phó Hiệu trưởng
Bà Bùi Thị Vân Anh
Cử nhân kinh tế
Chuyên ngành Quản trị kinh doanh
Email: van.anhhc@gmail.com
Điện thoại: 0912.063.305

 

 

 

VIDEO TRƯỜNG MỚI

  • Đang trực tuyến3
  • Hôm qua27
  • Hôm nay11
  • Tổng số12.034