Quy định đối với tổ bảo vệ

Quy định đối với tổ bảo vệ

Quy định đối với tổ bảo vệ

(Số lượt xem: 1200 - Cập nhật: 21/8/2014)

TỔNG CÔNG TY CƠ KHÍ XÂY DỰNG                                                                                   CỘNG HOÀ XĂ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TR­ƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ CKXD                                                                                                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

     Số: . . . . ./TTCN - NQ                    

                                                                    Gia lâm, ngày      tháng      năm

 

QUY ĐỊNH ĐỐI VỚI TỔ BẢO VỆ

 

1. THỜI GIAN: 24h/24h (Kể cả ngày thứ 7 và Chủ nhật trong đó bao gồm cả bảo vệ và Quản lư Kư túc xá)

2. NHIỆM VỤ:

          a/ Nhiệm vụ của Bảo vệ:

          * Bảo vệ toàn bộ khu vực Tr­ường gồm: Nhà xe, Khu Hiệu bộ, Giảng đ­ường, Kư túc xá, Nhà ăn, Nhà xư­ởng.

          * Giờ mở cổng Tr­ường: 7h00 đến 18h00.

          - Không cho học sinh ra ngoài cổng tr­ường trong giờ học.

          - Không cho học sinh đi học muộn quá 10 phút vào Tr­ường.

          - Không cho học sinh ra ngoài cổng Tr­ường khi nghỉ giữa giờ.

          - Không cho học sinh ra về khi ch­ưa có chuông của tiết học cuối.

          * Chỉ dẫn khách đến liên hệ công tác.

          * Trông giữ xe đạp, xe máy của CBCNV, học sinh của Tr­ường và khách đến liên hệ công tác.

          * Hàng ngày khi hết giờ làm việc phải: - Bàn giao ca trực theo qui định.

                                                                     - Nộp tiền trông xe về pḥng TCHC.

          * Mở cửa và Quản lư học sinh ra vào khu Kư túc xá: từ 5h00 đến 23h00.

          * Bảo vệ toàn bộ tài sản của trư­ờng Trung cấp nghề Cơ khí xây dựng 24h trong ngày. Chịu trách nhiệm t­ới cây cảnh vào các ngày thứ 7, Chủ nhật và các ngày lễ tết.

          * Nếu để xảy ra trộm cắp, mất mát mà nguyên nhân do sơ xuất của Bảo vệ th́ phải bồi th­ường 100% tài sản thiệt hại theo qui định của Nhà tr­ường.

          * Phối kết hợp với bộ phận Quản lư Kư túc xá giải quyết vụ việc xảy ra trong phạm vị tr­ường quản lư.

          * Khi có sự cố trong Tr­ường phải thông báo ngay cho những ng­ười có trách nhiệm liên quan.

          b/ Nhiệm vụ của Quản sinh:

          - Theo dơi học sinh ở Kư túc xá: số l­ượng học sinh vào ra  .  . .

          - Quản lư an ninh trật tự trong khu vực Kư túc xá.

          - Phối kết hợp với lực l­ượng Bảo vệ để giải quyết sự vụ xảy ra trong ca trực.

          - Bảo vệ và quản lư toàn bộ tài sản của Kư túc xá, nếu để xảy ra trộm cắp, mất mát mà nguyên nhân do sơ xuất của Quản sinh th́ phải bồi thư­ờng 100% tài sản thiệt hại theo qui định của Trường.

          - Đôn đốc về vấn đề vệ sinh toàn bộ khu vực Kư túc xá.

          -Tổ chức sinh hoạt văn hóa, văn nghệ, đảm bảo đời sống tinh thần cho học sinh trong Kư túc xá.

          - Chịu trách nhiệm t­ưới cây cảnh tại Kư túc xá vào các ngày thứ 7, Chủ nhật và các ngày lễ tết.

          * Khi có sự cố trong Tr­ường phải thông báo ngay cho những ngư­ời có trách nhiệm liên quan.

3. NGƯ­ỜI TRỰC BẢO VỆ VÀ QUẢN SINH PHẢI:

          * Mặc trang phục theo quy định.

          * Làm việc đúng giờ quy định, đúng chức trách của ḿnh trong ca trực.

          * Tác phong làm việc nghiêm túc, ăn mặc chỉnh tề, thực hiện giao tiếp văn minh, lịch sự.

         

                                                                                                                  HIỆU TR­ƯỞNG