Pḥng Tổng hợp

Pḥng Tổng hợp

Pḥng Tổng hợp

 

 

Tập thể cán bộ, nhân viên Pḥng Tổng hợp

1. Chức năng
     - Tham mưu và giúp Hiệu trưởng về công tác tổ chức cán bộ, hành chính, văn thư, thi đua khen thưởng và kỷ luật, công tác an ninh trật tự, công tác quốc pḥng quân sự địa phương trong trường.
     - Chủ tŕ tổ chức triển khai thực hiện và quản lư công tác xây dựng , quy hoạch hoạt động và phát triển tổ chức công tác cán bộ của nhà trường theo quy định của pháp luật, của nhà trường.
     - Chịu trách nhiệm tổ chức triển khai, quản lư tổng hợp và thống nhất công tác hành chính trong trường.
     - Tổ chức thực hiện cơ cấu tổ chức của trường theo đề án phát triển nâng cấp trường.


2. Nhiệm vụ
     - Xây dựng kế hoạch – quy hoạch đội ngũ, cán bộ, giáo viên, viên chức của trường trong từng giai đoạn phát triển.
     - Thực hiện các quy định về công tác bổ nhiệm, sắp xếp, bố trí cán bộ, viên chức theo chức danh.
     - Thực hiện các chế độ chính sách cho người lao động theo quy định hiện hành.
     - Thực hiện các nhiệm vụ được quy định trong công tác hành chính, văn thư, lưu trữ, giao dịch, tiếp khách và công tác an ninh trong Nhà trường.
     - Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện điều phối ô tô đưa đón cán bộ, viên chức đi công tác theo quy định.
     - Lập kế hoạch bảo dưỡng các phương tiện, trang thiết bị được giao.
     - Xây dựng chương tŕnh và tổ chức hướng dẫn thực hiện công tác thi đua, tuyên truyền.
     - Theo dơi công tác khen thưởng, kỷ luật của trường.
     - Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác bảo vệ chính trị nội bộ, an ninh trật tự của Nhà trường.
     - Quản lư cán bộ, viên chức theo phân cấp của Hiệu trưởng. Quản lư tài sản, cơ sở vật chất được giao.
     - Quản lư học sinh tại kư túc xá
     - Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Hiệu trưởng.
     - Tổ chức công tác lễ tân, khánh tiết, các cuộc họp của Ban giám hiệu, các hội nghị do Pḥng Tổng hợp được giao làm đầu mối. Quản lư, sử dụng và trang trí pḥng họp, tổ chức tiếp khách, hướng dẫn khách đến làm việc với nhà trường.
     - Làm thư kư các hội nghị giao ban, soạn thảo và kư các thông báo kết luận của Hiệu trưởng tại hội nghị giao ban gửi các bộ phận, giám sát t́nh h́nh thực hiện các kết luận giao ban.
     - Pḥng Tổng hợp có trưởng pḥng và có thể có một hoặc một số phó trưởng pḥng do Hiệu trưởng bổ nhiệm. Tuổi đời khi bổ nhiệm trưởng pḥng, phó trưởng pḥng không quá 55 đối với nam và 50 đối với nữ.


3. Cơ cấu tổ chức và phân công nhiệm vụ
     - Tổ chức và nhân sự pḥng gồm 21 thành viên
      + Trưởng pḥng: Đào Văn Tiên
         ĐTCQ: 04.38767497       
         ĐTDĐ: 0912.765.737
         Email: daovantien@cmtc.edu.vn
         Phụ trách chung pḥng, Tham mưu cho Hiệu trưởng về công tác tổ chức cán bộ và hành chính tổng hợp. Chịu trách nhiệm trược Hiệu trưởng về mọi hoạt động của pḥng Tổng hợp.
      + 01 Phó Trưởng pḥng
     - Trong đó
      + Hành chính gồm 14 thành viên
      + Tổ bảo vệ gồm 4 thành viên
      + Ban quản lư kư túc xá gồm 03 thành viên
         Các thành viên thuộc pḥng có trách nhiệm thực hiện phân công cụ thể từng năm học của Trưởng pḥng.