Pḥng Tài chính kế toán kinh doanh

Pḥng Tài chính kế toán kinh doanh

Pḥng Tài chính kế toán kinh doanh

Tập thể cán bộ, nhân viên Pḥng Tài chính kế toán kinh doanh

1. Giới thiệu
    Pḥng Tài chính kế toán kinh doanh - Trường trrung cấp nghề Cơ khí Xây dựng là pḥng chức năng trong hệ thống cơ cấu tổ chức của trường, Pḥng có trách nhiệm giúp ban Giám hiệu quản lư tài chính chung toàn trường. Những năm qua pḥng Tài chính kế toán kinh doanh đă góp phần cùng toàn trường vuợt qua  mọi sự khó khăn, gian khổ để xây dựng trường ngày càng lớn mạnh. Hiện nay pḥng Tài chính kế toán kinh doanh ngày càng phát huy các phẩm chất tốt đẹp của các thế hệ đi trước để phát triển ngày một vững mạnh về tư tưởng, chuyên môn nghiệp vụ, phấn đấu trở thành đơn vị vững mạnh toàn diện trong thời kỳ đổi mới của Trường.


2. Lịch sử phát triển
     Pḥng Tài chính - Kế toán  kinh doanh được thành lập năm 1999 cùng với sự ra đời của Trường công nhân kỹ thuật cơ khí xây dựng nay là trường trung cấp nghề cơ khí xây dựng.
    * Các đồng chí phụ trách kế toán, trưởng pḥng qua các thời kỳ:

 

TT

Họ và tên

Thời kỳ

1

 Nguyễn Thị Ngọc Hạnh

1999

2

 Trịnh Thu Hoài

2000 – 2001

3

 Hoàng Thị Thu Phương

2002

4

 Trịnh Thị Hồng Vân

2003  đến nay

   

    *Cơ cấu tổ chức hiện nay:

 

TT

Họ và tên

Tŕnh độ

Chức vụ

1

 Trịnh Thị Hồng Vân

Thạc sỹ

Trưởng pḥng

2

 Đỗ Thị Kim Dung 

Đại học

Kế toán viên

3

 Vũ Kim Dung

Cao đẳng

Thủ quỹ


3. Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn
    * Chức năng, nhiệm vụ : 
Kế toán là công cụ quản lư, điều hành và là phương tiện hữu hiệu của cơ quan Nhà nước kiểm tra, kiểm soát thực hiện dự toán ngân sách.
     - Cung cấp  đầy đủ, toàn diện và chính xác số liệu để giúp ban Giám hiệu ra các quyết định chỉ đạo, quản lư , điều hành phù hợp.
     - Tổ chức lập dự toán thu, chi trong phạm vi ngân sách quản lư, thực hiện phân bổ dự toán ngân sách được Bộ Xây dựng giao cho Trường và điều chỉnh phân bổ dự toán theo thẩm quyền.
     - Tổ chức thực hiện dự toán thu, chi ngân sách được giao, nộp đầy đủ đúng hạn các khoản phải nộp ngân sách theo quy định của pháp luật. Chi đúng đối tượng, đúng mục đích và tiết kiệm. Quản lư sử dụng tài sản của Nhà nước trong toàn Trường theo đúng chế độ quy định.
     - Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện thu, chi đối với các đơn vị liên kết.
     -  Chấp hành đúng các quy định của pháp luật về kế toán, thống kê, báo cáo, quyết toán ngân sách và công khai ngân sách theo quy định của pháp luật, duyệt quyết toán đối với các đơn vị trực thuộc.
     - Tổ chức công tác kiểm kê  tài sản, kiểm tra kế toán, tổ chức bảo quản lưu trữ hồ sơ, tài liệu kế toán theo đúng quy định hiện hành
     -    Hướng dẫn CBCC, học sinh thực hiện các nghiệp vụ thu, chi phục vụ công tác đào tạo đúng quy định.
    * Quyền hạn :
     - Pḥng Tài chính kế toán kinh doanh có quyền độc lập về chuyên môn, nghiệp vụ kế toán.
     - Pḥng Tài chính kế toán kinh doanh tuân thủ các quy định của pháp luật về kế toán, thực hiện các công việc được phân công và chịu trách nhiệm về chuyên môn nghiệp vụ của ḿnh.
     - Tổ chức công tác và tổ chức bộ máy kế toán, thống kê gọn nhẹ, phù hợp với quy mô và yêu cầu quản lư của Trường
     - Tổ chức thu thập xử lư kiểm tra phân tích và cung cấp thông tin chính xác, trung thực, kịp thời, đầy đủ t́nh h́nh tài sản, vật tư, tiền vốn trong quá tŕnh hoạt động của Trường.  


4. Thành tích thi đua, khen thưởng
     - Pḥng liên tục là đơn vị tiên tiến cấp trường.
     - Pḥng luôn là đơn vị tiên tiến xuất sắc cấp Tổng Công ty.
     - Nhiều cán bộ đạt danh hiệu chiến sỹ thi đua cấp cơ sở trong nhiều năm qua.