Công đoàn

Công đoàn

Công đoàn

I. GIỚI THIỆU CHUNG
     Trường Trung cấp nghề cơ khí xây dựng tṛn 15 năm thành lập. Trong suốt chặng đường xây dựng và phát triển của Nhà trường, dưới sự lănh đạo của Đảng bộ, tổ chức Công đoàn đă luôn sát cánh cùng Ban Giám hiệu vượt qua mọi khó khăn, thử thách, động viên toàn thể cán bộ, viên chức trong trường hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.
     Bên cạnh các tổ chức trong nhà trường, Công đoàn trường Trung cấp nghề cơ khí xây dựng được thành lập và trưởng thành cùng với Nhà trường, đến nay đă được 15 năm. Ngay từ những ngày đầu thành lập, mặc dù điều kiện c̣n nhiều thiếu thốn, nhưng dưới sự lănh đạo trực tiếp của Đảng bộ trường; sự chỉ đạo sát sao của Công đoàn Tổng Công ty cơ khí xây dựng và sự phối hợp có hiệu quả của chính quyền các cấp trong trường, Công đoàn Trường đă động viên Đoàn viên cố gắng khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ theo chức năng của tổ chức Công đoàn.
     Trong toàn trường hiện có 03 Khoa, 03 Pḥng chuyên môn nghiệp vụ. Cơ sở vật chất phục vụ cho giảng dạy, học tập và thực hành ngày càng được tăng cường với các trang thiết bị hiện đại phù hợp với xu hướng phát triển của Nhà trường trong thời kỳ hội nhập quốc tế. Với nguồn lực cơ bản đó, Công đoàn trường cùng với chính quyền các cấp trong trường đă động viên CBVC thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của Nhà trường. Đội ngũ công nhân kỹ thuật do Nhà trường đào tạo ngày càng đóng vai tṛ ṇng cốt góp phần quan trọng trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa (CNH – HĐH) đất nước. 
15 năm kể từ ngày thành lập, Công đoàn trường Trung cấp nghề cơ khí xây dựng đă không ngừng trưởng thành và đă trải qua 06 kỳ Đại hội. Tính đến tháng 9 năm 2014, Công đoàn trường có 03 tổ công đoàn với 41 Công đoàn viên. Số lượng đoàn viên Công đoàn nữ là 18 (chiếm 43,9 %); trong đó, số giáo viên là nữ: 05/31 giáo viên của trường (chiếm 16,1 %), có 04 thạc sỹ; Với lực lượng nữ chiếm gần nửa đội ngũ cán bộ viên chức của trường cho nên công tác nữ công có vị trí vai tṛ to lớn trong các hoạt động của công đoàn trường. Hàng năm vào dịp 8/3 và 20/10 công đoàn đă tổ chức các hoạt động và các h́nh thức kỷ niệm phù hợp với điều kiện của trường, tạo điều kiện nâng cao nhận thức xă hội và chuyên môn cho nữ đoàn viên công đoàn, như tổ chức hội thi văn nghệ, thi nấu ăn, thi cắm tỉa hoa. Đặc biệt, nhân dịp ngày 8/3, 20/10 trong những năm gần đây, Ban nữ công Công đoàn Trường đă tổ chức thành công nhiều chuyến đi thăm quan, nghỉ mát tạo nhiều không khí vui tươi thoải mái giúp chị em phụ nữ phấn khởi tham gia nhiệt t́nh.
     Bộ máy tổ chức gồm có: 05 đồng chí trong BCH Công đoàn, 03 đồng chí trong Ủy ban kiểm tra Công đoàn, 03 đồng  trong Ban thanh tra nhân dân, 03 đồng chí trong Tổ đối thoại, 01 đồng chí Tổ trưởng Ban nữ công.
     Cùng với tinh thần đoàn kết, phát huy nội lực, quyết tâm vượt khó của CNVCLĐ, Công đoàn Trường Trung cấp nghề cơ khí xây dựng đă phối hợp cùng với chính quyền, thực hiện nhiều giải pháp để chỉ đạo điều hành công tác đào tạo bám sát nhiệm vụ chính trị của nhà trường là kư hợp đồng đào tạo với Bộ Xây dựng và các đơn vị liên kết đào tạo, vượt qua mọi khó khăn để đạt được các chỉ tiêu đào tạo các năm.
     Trong vài năm gần đây, công tác đào tạo và tuyển sinh nhà trường  gặp không ít khó khăn v́ yếu tố cạnh tranh quyết liệt trong hệ thống cơ sở đào tạo nghề. Song lănh đạo nhà trường đă t́m nhiều mô h́nh liên kết đào tạo để có việc làm cho người lao động như: Liên kết đào tạo với Trung tâm Giáo dục thường xuyên Huyện Hưng Hà tỉnh Thái b́nh, Trung tâm Kỹ thuật hướng nghiệp dạy nghề Tứ kỳ Tỉnh Hải dương, Trung tâm Giáo dục thường xuyên hướng nghiệp dạy nghề Cẩm giàng, Trường Cao đẳng Công nghiệp Hưng yên, Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Hưng yên, Trường 20 Bộ Quốc pḥng, Công ty TEXGAMEX, Công ty Hoàng Việt, Công ty Hoàng Minh, Trường phổ thông Lư Thánh Tông … tạo thêm nhiều việc làm và tăng thêm nguồn thu cho nhà trường. 
     Cùng với sự phát triển không ngừng đi lên của Nhà trường, trong những năm qua Công đoàn trường đă có nhiều đóng góp cho phong trào chung. Dưới sự lănh đạo của Đảng ủy, sự phối hợp của chính quyền và sự chỉ đạo của Công đoàn cấp trên, Công đoàn trường đă liên tục đổi mới phương pháp hoạt động, tích cực vận động cán bộ, đoàn viên hoàn thành tốt nhiệm vụ giảng dạy, nghiên cứu khoa học và xây dựng nhà trường. Công đoàn nhà trường đă nhận được sự đánh giá cao của Công đoàn cấp trên.

 

II. DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ CKXD QUA CÁC THỜI KỲ

 

TT

Họ và tên

Chức vụ

Thời kỳ

1

 Nguyễn Hải Đường

Chủ tịch CĐ

Khóa I, 2000 - 2002

2

 Nguyễn Trần Long

Chủ tịch CĐ

Khóa II, 2002 - 2005

3

 Bùi Thị Vân Anh

Chủ tịch CĐ

Khóa III, IV, V, 2005 - 2012

4

 Đào Văn Tiên

Chủ tịch CĐ

Khóa VI, 2012 – 2015

 

 

III. DANH SÁCH TRÍCH NGANG BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN (KHÓA VI, NHIỆM KỲ 2012 - 2015)

 

TT

HỌ VÀ TÊN

NĂM SINH

TR̀NH ĐỘ

CHỨC VỤ

EMAIL

1

 Đào Văn Tiên

1969

Thạc sĩ QTKD

 - Chủ tịch CĐ

daotien69@gmail.com

2

 Trịnh Thị Hồng Vân

1979

Thạc sĩ QTKD

 - Phó Chủ tịch CĐ

 - Kế toán CĐ

 - Trưởng ban Nữ công

vankt47@gmail.com

3

 Đỗ Tuấn Nghĩa

1973

Thạc sĩ

 - Ủy viên BCH CĐ

 - Tổ trưởng Tổ đối thoại

dotuannghiack@gmail.com

4

 Cù Thị Thùy Dương

1980

Thạc sĩ QTKD

 - Ủy viên BCH CĐ

 - Ủy viên UBKT Công đoàn

thuyduong525@gmail.com

5

 Đoàn Tăng Thi

1978

Cử nhân KH

 - Ủy viên BCH CĐ

 - Chủ nhiệm UBKT Công đoàn

doantangthi78@gmail.com

 

IV. CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ CỦA CÔNG ĐOÀN
      Tổ chức tuyên truyền về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ của công đoàn trong đó đặc biệt là chính sách BHXH, BHYT, BHTN được phổ biến và triển khai thực hiện kịp thời đến với người lao động. Tạo điều kiện cho CBCNV, giáo viên và đoàn viên tham gia học tập các lớp chính trị, học tập đầy đủ các Nghị quyết, chỉ thị của Đảng nhằm nâng cao tŕnh độ chính trị. Thường xuyên phát động, vận động cán bộ, giáo viên, đoàn viên tham gia nghiên cứu nhiều đề tài, đề án, sáng kiến, cải tiến ứng dụng khoa học công nghệ vào lĩnh vực chuyên môn nghiệp vụ đạt hiệu quả cao.
     Thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thi hành các chính sách, pháp luật, bảo đảm việc thực hiện quyền lợi của đoàn viên, CBCNV và người lao động. Đấu tranh ngăn chặn tiêu cực, tham nhũng và các tệ nạn xă hội. Tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo, giải quyết các tranh chấp lao động và thực hiện các quyền của công đoàn cơ sở theo quy định của pháp luật.
     Phối hợp với chính quyền tổ chức phát động phong trào thi đua yêu nước, thực hiện tốt nội dung Quy chế dân chủ, tham gia tích cực vào các cuộc vận động lớn của ngành như: “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học và tự sáng tạo” “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” ”, “hai không”, “Dân chủ, kỷ cương, t́nh thương và trách nhiệm”, “Giỏi việc trường, đảm việc nhà” ... Tham gia xây dựng: “Trường học thân thiện học sinh tích cực” hàng năm tổ chức hội nghị cán bộ, công chức cơ quan, đơn vị; cử đại diện tham gia các hội đồng xét và giải quyết các quyền lợi của CBCNV và đoàn viên. Cùng với thủ trưởng cơ quan, đơn vị không ngừng cải thiện điều kiện làm việc, chăm lo đời sống cho CBCNV và đoàn viên, tổ chức nhiều hoạt động xă hội, từ thiện.
     Tổ chức vận động CBCNV và đoàn viên trong cơ quan, đơn vị thi đua yêu nước, thực hiện nghĩa vụ của CBCNV và đoàn viên, tham gia quản lư cơ quan, đơn vị, cải tiến lề lối làm việc nhằm nâng cao chất lượng hiệu quả công tác.
     Phát triển đoàn viên, xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh, tạo nguồn để giới thiệu các đoàn viên ưu tú đứng vào hàng ngũ của Đảng.
V. DANH HIỆU THÀNH TÍCH
     Từ khi h́nh thành và hoạt động Công đoàn Trường Trung cấp nghề Cơ khí xây dựng luôn bám sát chủ trương của Đảng, Nhà nước, của Công đoàn cấp trên, Nghị quyết của Đảng bộ Nhà trường. Công đoàn trường đă tích cực tham gia vào công tác quản lư, nhằm nâng cao chất lượng đào tạo và quản lư đào tạo, đă tạo được nhiều hoạt động thiết thực bổ ích cho đoàn viên, học sinh tham tích cực vào các hoạt động của Nhà trường. Hoạt động ngày càng đi vào nề nếp, phong trào ngày càng phát triển cả về bề rộng lẫn chiều sâu.
     Với những kết quả và thành tích đă đạt được, trong những năm qua, Công đoàn Trường Trung cấp nghề cơ khí xây dựng đă đạt được những thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua, cụ thể:
     - Năm 2002: 
       + Bằng khen của Công đoàn xây dựng Việt Nam.
     - Năm 2003: 
       + Bằng khen của Công đoàn xây dựng Việt Nam.
       + Danh hiệu Công đoàn cơ sở vững mạnh xuất sắc của Công đoàn Tổng công ty Cơ khí xây dựng.
     - Năm 2004: 
       + Bằng khen của Tổng liên đoàn lao động Việt Nam.
       + Danh hiệu Công đoàn cơ sở vững mạnh xuất sắc của Công đoàn Tổng công ty Cơ khí xây dựng.
     - Năm 2005: 
       + Bằng khen của Bộ trưởng Bộ xây dựng và Ban thường vụ Công đoàn xây dựng Việt Nam về thành tích “ Tổ chức tốt điều kiện sống và làm việc của CNVC ngành xây dựng”.
       + Giấy khen hoàn thành xuất sắc công tác quản lư Tài chính Công đoàn năm 2003-2005.
     - Năm 2006: 
       + Danh hiệu Công đoàn cơ sở vững mạnh xuất sắc của Công đoàn Tổng công ty Cơ khí xây dựng. 
       + Giấy khen đạt giải Ba cuộc thi t́m hiểu về Công đoàn xây dựng Việt Nam và Luật xây dựng.
     - Năm 2007: 
       + Bằng khen của Tổng liên đoàn lao động Việt Nam “ Đă có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động giỏi và xây dựng Tổ chức Công đoàn vững mạnh năm 2007”.
       + Danh hiệu Công đoàn cơ sở vững mạnh xuất sắc của Công đoàn Tổng công ty Cơ khí xây dựng.
     - Năm 2008: 
       + Danh hiệu Công đoàn cơ sở vững mạnh xuất sắc của Công đoàn Xây dựng Việt Nam.
     - Năm 2009: 
       + Bằng khen của Công đoàn Xây dựng Việt Nam.
     - Năm 2010: 
       + Bằng khen của Tổng liên đoàn lao động Việt Nam.
       + Danh hiệu Công đoàn cơ sở vững mạnh xuất sắc của Công đoàn Tổng công ty Cơ khí xây dựng.
     - Năm 2011: 
       + Danh hiệu Công đoàn cơ sở vững mạnh xuất sắc của Công đoàn Tổng công ty Cơ khí xây dựng.
     - Năm 2012: 
       + Bằng khen của Công đoàn Xây dựng Việt Nam.
     - Năm 2013: 
       + Giấy khen của Công đoàn Tổng công ty Cơ khí xây dựng cho Tập thể nữ CNVC-LĐ Trường Trung cấp nghề Cơ khí xây dựng.
       + Bằng khen của Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam.

 

Lễ Kỷ niệm 130 năm ngày Quốc tế Lao động (01/5/1886-01/5/2016) và Tháng Công nhân - năm 2016

Lễ Kỷ niệm 130 năm ngày Quốc tế Lao động (01/5/1886-01/5/2016) và Tháng Công nhân - năm 2016 (5/5/2016)

Sáng 29/4/2016 Công đoàn Trường Trung cấp nghề Cơ khí xây dựng đă long trọng tổ chức Lễ Kỷ niệm 130 năm ngày Quốc tế lao động 1/5 (1/5/1886 – 1/5/2016), phát động “Tháng công nhân” năm 2016...

Chi tiết

Du xuân Bính Thân 2016

Du xuân Bính Thân 2016 (21/3/2016)

Trong không khí phấn khởi của những ngày đầu xuân năm mới Bính Thân 2016. Ngày 17 tháng 2 năm 2016 được sự chỉ đạo của Đảng bộ, Ban Giám hiệu, Công đoàn Trường Trung cấp nghề Cơ khí xây dựng đă tổ chức cho CBCNV, GV đi du xuân đầu năm tại quần thể Côn Sơn Kiếp Bạc tại Hải Dương và khu di tích Chùa Ba Vàng tại Quảng Ninh...

Chi tiết